K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Konkurs na dyrektora

0

Magistrat ponownie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. Poprzednie postępowania nie wyłoniły kandydata.

Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej został ogłoszony 29 marca. Pierwsze postępowanie, w którym wzięło udział czterech kandydatów nie wyłoniło zwycięzcy. Co prawda wskazano osobę, która miała przejść do kolejnego etapu, ale pozostali kandydaci, którzy z przyczyn formalnych zostali odrzuceni, złożyli odwołanie od wyniku. Następnie komisja ponownie przesłuchała zainteresowanych, jednak żaden z nich nie zdobył bezwzględnej liczby głosów i tym samym nie otrzymał rekomendacji przedkładanej prezydent miasta.

Po tym nieudanym postępowaniu ogłoszono 18 lipca powtórny nabór kandydatów na stanowisko dyrektora biblioteki. Osoba ubiegająca się o to stanowisko musi między innymi legitymować się 5-letnim stażem pracy związanej z kierowania podmiotem organizującym przedsięwzięcia kulturalne i upowszechniającym kulturę. Niezbędne jest także wykształcenia wyższe magisterskie i niekaralność. Wymagane dokumenty można składać do Urzędu Miejskiego w terminie do 30 sierpnia.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.