K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Pomóc bezdomnym

0

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zorganizowali patrol, który penetrował słupskie pustostany. Poszukiwano bezdomnych, którzy w okresie letniej migracji zmieniają swoje miejsca pobytu.

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku wynika, że w ciągu roku w mieście przebywa około 200 osób bezdomnych. Liczba ta zmienia się w okresie letnim, kiedy to bezdomni z południa kraju przyjeżdżają na wybrzeże. Wykorzystują oni fakt wzmożonego ruchu turystycznego, czyli okazję do wyżebrania większej ilości pieniędzy. Z tej okazji MOPR zorganizował specjalny patrol, który odwiedzi słupskie pustostany w celu sprawdzenia, w jakim stanie są bezdomni i – w razie potrzeby – udzielenia im potrzebnej pomocy.

Chcieliśmy też pokazać kilka nowych miejsc, które zajęły osoby bezdomne. Pustostanów, w których przebywają – informuje Klaudiusz Dyjas, dyrektor MOPR w Słupsku. – Zawsze pierwszym naszym celem jest pomoc osobie bezdomnej. Wskazanie miejsca, gdzie może spędzić bezpiecznie noc i dzień. Apelujemy też do mieszkańców, aby nie dawać osobom bezdomnym pieniędzy, ponieważ nie jest to pomoc, lecz utrwalanie stanu, w jakim są te osoby.

Czasem zdarza się tak, że bezdomni sami przychodzą i proszą o pomoc, lecz jest to zaledwie procent wszystkich potrzebujących.

Niektóre osoby same przychodzą do nas i szukają pomocy – mówi Sylwia Ciemińska, pracownik socjalny. – Głównie pomocy pieniężnej. Na bilet, żeby dostać się do miejsca, z którego przyjechali. Ale to zdarza się przeważnie na koniec lata. Możemy zaoferować bezdomnym żywność, odzież… Wskazujemy im miejsca, gdzie mogą się wykąpać…Świadczymy też pomoc finansową, na przykład na ubezpieczenie, gdy bezdomny potrzebuje pójść do lekarza.

Patrol odwiedził kilka pustostanów. W jednym z nich bezdomny skorzystał z punktu higienicznego. W innym zaś zastano puste legowiska. Odwiedzono też dworzec PKP, który jest prawdopodobnie najliczniej odwiedzanym przez bezdomnych miejscem. Na ulicy Wojska Polskiego trzy kobiety zadeklarowały się, że następnego dnia przyjdą do MOPRU, lecz czy tak rzeczywiście będzie, nie wiadomo. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.