K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ponad 400 drzew

0

W ramach projektu Słupskie Kliny Zieleni do jesieni tego roku, w centrum miasta zostanie zasadzonych ponad 400 drzew. Ten zabieg ma popraw jakość powietrza, estetykę Słupska, ale również sprawić, że w mieście będzie chłodniej.

Nieustannie ocieplający się klimat jest szczególnie dotkliwy dla mieszkańców miast. Przez wysokie temperatury dochodzi do powstawania tzw. miejskiej wyspy ciepła, czyli sytuacji, w której nawierzchnie betonowe, kamienne czy asfaltowe nagrzewają się od słońca, a następnie powoli oddają ciepło. W ten sposób podnoszą temperaturę w mieście nawet o kilka stopni. Zjawisko to jest bardzo niekorzystne dla jakości życia mieszkańców. Jednym z kroków, które można zrobić aby temu przeciwdziałać jest sadzenie drzew.

Są to działania w ramach zadania stanowiącego część Słupskich Klinów Zieleni, czyli odtworzenie roślinności wysokiej, sadzenie drzew przy ulicach w centrum miasta. Posadzone zostaną 404 drzewa. Są to gatunki dobrane do warunków miejskich, zarówno pod względem pokroju, nie są to drzewa rozłożyste, które by zacieniały budynki, są to także drzewa odporne na warunki związane z zanieczyszczeniem powietrza przez pojazdy. Głownie jarzęby, głogi, lipy drobnolistne, czyli tradycyjne gatunki, które pojawiają się w mieście. Przede wszystkim jest to obszar rewitalizacji. W tej chwili są już posadzone drzewa przy ulicy Wileńskiej i Żeromskiego – mówi Tomasz Orłowski, kierownik działu eksploatacji i inwestycji ZIM w Słupsku.

Drzewa sukcesywnie będą pojawiać się na kolejnych ulicach w centrum miasta, m.in. na Mickiewicza, Prusa, Reymonta, Krasińskiego, Niedziałkowskiego. Ich sadzenie jest częścią projektu Słupskie Kliny Zieleni, który zakończy się jesienią tego roku. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.