K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Reaktywacja połączeń

0

Jeszcze tydzień będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie połączeń autobusowych w ramach rządowego programu reaktywacji PKS-ów. Potem rozpatrywaniem samorządowych wniosków zajmą się wojewodowie. W tym roku do podziału w skali kraju jest 300 milionów złotych.

W maju uchwalona została ustawa, którą popularnie określa się jako PKS-ową. Jej zasadniczym celem jest stworzenie warunków do reaktywowania połączeń autobusowych wielu małych miejscowości z centrami administracyjnymi regionów. Wcześnie powołany został rządowy Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. W tym roku dysponuje on kwotą 300 milionów złotych, o którą mogą ubiegać się samorządy. Wojewodowie czekają na ich wnioski do 12 sierpnia. Pomorskie dysponuje kwotą 15,8 miliona złotych. Starostwo słupskie, które jest organizatorem transportu zbiorowego i akcjonariuszem lokalnego PKS-u, prowadzi analizę obecnych połączeń autobusowych i potrzeb przywrócenia wcześniej wygaszonych. Dzisiaj w siedzibie władz powiatowych odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin.

Gminy już wcześniej zgłaszały potrzeby, które uwzględniliśmy w swojej organizacji i wyliczeniach – informuje Marcin Kowalczyk, członek Zarządu Powiatu Słupskiego. – Dzisiaj przedstawiliśmy wstępne kalkulacje, po których pozostaniemy w stałym kontakcie z samorządami gminnymi. Linie, które zostały zaproponowane zostaną przedstawione na sesji nadzwyczajnej rady powiatu, która odbędzie się 7 sierpnia. Radni zdecydują o wyborze linii i je zgłosimy we wniosku o dofinansowanie wojewody.

Jeszcze nie wiadomo, o jaką kwotę dofinansowania będzie zabiegał powiat słupski. Zależy to od liczby nowych połączeń i ich kosztów oraz decyzji podjętej przez powiatowych radnych. Wiadomo już, że na placu boju o dofinansowanie na obsługę nowych połączeń pozostały dwie firmy, PKS i Nord Express, których przedstawiciele uczestniczyli dzisiaj w spotkaniu z samorządami gmin. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.