K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Rekonstrukcja starej osady

0

Urząd Miasta Ustka informuje, że w parku Jana Pawła II, znanym też jako Zaułek Kapitański, stanęła makieta starej osady rybackiej. Prezentuje ona fragment dawnej Ustki z przełomu XVIII i XIX wieku wraz z kościołem św. Mikołaja, który niegdyś stał w tym miejscu. Obecnie dopracowywana jest koncepcja zagospodarowania parku. Przy makiecie znajdują się tablice informacyjne, które przybliżają historię tego miejsca oraz założenia realizowanego projektu, w ramach którego dokonana została już przebudowa trzech usteckich ulic: Perłowej, Nadmorskiej i Pomorskiej. Główna ulica starej osady rybackiej – ulica Marynarki Polskiej – także zostanie wyposażona w elementy małej architektury i zyska nowe zielone miejsca. Identyczne prace zostaną również wykonane na dwóch placach przy ulicy Czerwonych Kosynierów. Ponadto nowe oblicze zyska wspomniany park Jana Pawła II (Zaułek Kapitański). Podczas prowadzonych we wrześniu 2018 roku robót archeologicznych odkryto w tym miejscu fundamenty drewnianego kościoła, istniejącego do XIX wieku.

Projekt przewiduje działania promocyjne, których celem jest wpisanie tzw. starej osady rybackiej w Krainę w Kratę i Słowiński Szlak Rybacki. Obiekty zabytkowe zostaną oznakowane m.in. poprzez zamontowanie w chodnikach płyt z brązu oraz usytuowanie przy nich tablic informacyjnych. (jwb, źródło: UM Ustka)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.