K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Chodniki z wieczystego

0

Słupski ratusz stara się zasilać fundusz chodnikowy z różnych źródeł. Odpis z wpływów ze sprzedaży biletów w strefie płatnego parkowania nie wystarcza na zaspokojenie remontowych potrzeb, a pieniędzy z jednorazowych wpłat za wykup nieruchomości będących w wieczystym użytkowaniu też jest za mało. Z tego wziął się nietypowy apel włodarzy Słupska.

Wystarczy przejść się po Słupsku, by zrobić długą listę chodników, które wymagają pilnej naprawy, a niektóre nawet gruntownej przebudowy. Takim obszarem są ulice w pobliżu rewitalizowanego przed siedmioma laty Traktu Książęcego, czyli ulica Wojska Polskiego i okolice. W tej chwili właśnie na nim skupiła się uwaga włodarzy miasta. Nowe chodniki pojawią się w tym roku na ulicach Reymonta, Krasińskiego i Mickiewicza.

Te trzy ulice uwzględniamy i będziemy kontynuowali – zapowiada Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Po wcześniejszym remoncie remoncie chodnika przy Wileńskiej, od strony Tuwima do placu Broniewskiego. W tym rejonie na pewno potrzebne są jeszcze środki na dalszy remont chodnika przy ulicy Wileńskiej. To jest dość długi odcinek dosyć zdegenerowanego chodnika.

Remonty chodników są kosztowne, a pieniądze, którymi dysponuje powołany w zeszłym roku fundusz chodnikowy wciąż niewystarczające na załatanie wszystkich dziur. Prezydent miasta przypomniała, że może ich przybyć także z uwłaszczenia nieruchomości o charakterze mieszkalnym, będących w dotychczasowym użytkowaniu wieczystym.

Postanowiliśmy, że 60-procentowa bonifikata możliwa tylko w przypadku jednorazowej wpłaty i środki z tego zebrane będą służyły dalszym remontom i naprawom chodników w całym mieście Słupsku – mówi prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Raz jeszcze zwracam się do mieszkańców miasta z wielka prośbą o to, żeby korzystali z możliwości jednorazowego wykupienia na własność wieczystego użytkowania. Skorzystajcie z 60-procentowej bonifikaty, bo środki pozyskane z tej sprzedaży będą służyły tak naprawdę nam, mieszkańcom miasta. Od razu przypomnę, że to jest procedura wymagająca czasu. W tej chwili do urzędu miasta wpłynęło 501 wniosków. To jest jeszcze niedużo, ale każdy wniosek musi być precyzyjnie obrobiony. Musimy sprawdzić, czy wnioskodawca może skorzystać z prawa wykupu wieczystego użytkowania, a to trochę trwa. Niemniej do końca roku mieszkańcy mogą skorzystać z tego. Jest na stronie miasta oficjalny druk wniosku o wykup wieczystego użytkowania i prosimy o wypełnianie tego druku, a nie przynoszenie odręcznych pism. To nam znacznie usprawni proces. Jeszcze raz zachęcam do skorzystania z tej 60-procentowej bonifikaty. Wystarczy nawet złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze wniesienia jednorazowej opłaty. Wiadomo, że te środki będą wpływały po części w tym roku i w następnym, ale podtrzymujemy: wszystkie pieniądze wniesione za wykupienie wieczystego użytkowania będą służyły poprawi nawierzchni słupskich chodników.

Pół tysiąca wniosków o wykup wieczystej dzierżawy to zaledwie około 5 procent wszystkich uprawnionych do tego słupszczan. Gdyby chociaż polowa z nich zdecydowała się na skorzystanie z bonifikaty, może starczyłoby pieniędzy nie tylko na chodniki przy ulicy Mickiewicza? To, że pieszy przejdzie po równej nawierzchni trotuaru nie oznacza, że nie może sobie skręcić nogi na przylegających do niego miejscach postojowych. Oczywiście, w strefie płatnego parkowania. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.