K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tramwaj za złotówkę

0

2 sierpnia prezydent Słupska wydał zarządzenie dotyczące oddania w najem słupskiego zabytkowego tramwaju. Uwagę przyciąga stawka czynszu – złotówka miesięcznie.

Słupski tramwaj to zabytek znany niemal każdemu mieszkańcowi naszego miasta. Od lat wpisuje się w przestrzeń ulicy Nowobramskiej zarówno w kontekście historycznym, jak i estetycznym. Obecnie trwają nad nim prace renowacyjne, których koniec przewidziany jest na sierpień. Włodarze miasta chcą, aby po powrocie na swoje miejsce nie stał pusty, aby można go było pożytecznie zagospodarować. Dlatego 2 sierpnia prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka wydała zarządzenie, w którym ogłosiła, że będący w zasobach miasta zabytkowy tramwaj oddaje w najem na cele prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Uwagę zwraca jednak stawka czynszu najmu – złotówka miesięcznie.

To jest pomysł, żeby po preferencyjnych cenach zachęcić podmioty do udziału w tym przedsięwzięciu – wyjaśnia Monika Rapacewicz, podinspektor ds. organizacji pracy prezydenta. – Mniej więcej za dwa, trzy tygodnie ogłoszone zostanie zaproszenie do składania ofert i wybierzemy najkorzystniejszą, najatrakcyjniejszą ofertę zagospodarowania tego tramwaju.

Podmiot, którego oferta wygra przetarg, niezależnie od typu działalności gospodarczej, którą tam podejmie, będzie zobowiązany do promowania miasta poprzez foldery, ulotki oraz materiały promocyjne przygotowane przez Centrum Informacji Turystycznej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września bieżącego roku. Wtedy ogłoszone zostanie zaproszenie do składania ofert przez zainteresowane podmioty. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.