K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Okrągły stół dla oświaty

0

Zaplanowany na 26 dzień sierpnia w Gdańsku okrągły stół edukacyjny ma być miejscem dyskusji na temat zmian w polskiej oświacie. Zaproszenie do debaty kierowane jest przede wszystkim do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad rodziców i uczniów oraz środowiska akademickiego województwa pomorskiego.

Polska szkoła potrzebuje zmian, o czym mówią nie tylko rodzice uczniów. Przekonuje o tym także ostatni strajk nauczycieli, który w jaskrawym świetle obnażył sytuację w szkolnictwie. Reforma nie powinna jednak dokonywać się wyłącznie z poziomu ministerstwa czy rządu, stąd propozycja szerokiego udziału społecznego w dialogu o wizji lepszej szkoły. W każdym województwie do początków września zorganizowany zostanie okrągły stół edukacyjny, w którym udział może wziąć każdy zainteresowany poprawą systemu edukacji.

U nas w województwie pomorskim okrągły stół edukacyjny odbędzie się w Gdańsku 26 sierpnia w gmachu Politechniki Gdańskiej, która zawsze bardzo chętnie wita nas, jeśli chodzi o tematy oświatowe. Kuratorium oświaty już w środę, 14 sierpnia, zamieściło zaproszenie dla części oświatowej, związanej ze szkołami, placówkami oświatowymi, zarówno publicznymi, jak i niepublicznymi, szkołami i placówkami prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego bądź inne podmioty, i serdecznie zapraszamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów, panie i panów dyrektorów – mówi Monika Kończyk, pomorski kurator oświaty.

Do wspólnych rozmów zaproszeni są także przedstawiciele związków zawodowych oraz instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją, a także samorządy terytorialne. Debata organizowana jest wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim i stanowi kontynuację ogólnopolskiego okrągłego stołu edukacyjnego w Warszawie.

Tematy naszej dyskusji, tak jak w dyskusjach, które odbyły się w Warszawie, będą traktowały przede wszystkim o rozwoju zawodowym i osobistym, roli i statusie nauczyciela, o uczniu, o tym, czym dla niego jest szkoła, edukacja, proces kształcenia i jak ten proces przygotowuje ucznia do przyszłości; o rodzicu, jego roli już i tak bardzo mocno akcentowanej w przepisach prawa oświatowego, ale też o tym, jaki wpływ rodzice powinni mieć w szkole i jaki mają w szkole. To bardzo ważna kwestia. Będziemy też rozmawiać o jakości edukacji w nowoczesnej szkole, bo bardzo ważne jest przede wszystkim to, jak przygotowujemy edukacyjnie nasze dzieci, naszą młodzież do przyszłości, do tego, co znajdą, w jakim świecie uczniowie będą musieli obracać się poza murami szkolnymi – mówi pomorska kurator oświaty.

Debata ma służyć wypracowaniu wniosków do ewentualnej nowelizacji prawa oświatowego, dlatego ważna jest wysoka frekwencja środowisk zainteresowanych stanem polskiego szkolnictwa i ich dobre merytoryczne przygotowanie do dyskusji. Jak duże jest zainteresowanie pomorskim okrągłym stołem edukacyjnym?

Pomimo okresu wakacyjnego, który jeszcze trwa w pełni, już mamy zgłoszenia w granicach trzydziestu, i to różnych zgłoszeń. Podkreślę, że my jako Kuratorium Oświaty w Gdańsku zapraszamy tę część szkolną, natomiast zaproszenia dla osób z Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, dla związków zawodowych, pracodawców, samorządowców zostaną oczywiście specjalnie wystosowane przez wojewodę pomorskiego, dokładnie wicewojewodę pomorskiego, który w sposób bezpośredni zajmuje się naszym okrągłym stołem edukacyjnym – mówi kurator Monika Jończyk.

Na temat obecności słupskich szkół, rad rodziców i uczniów, władz miejskich czy też wydziału edukacji słupskiego ratusza jako reprezentanta samorządu nie mamy dotąd informacji. Być może takie decyzje zapadną w przyszłym tygodniu. Rejestracja uczestników prowadzona jest drogą elektroniczną. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.