K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wakacyjne posiedzenie

0

Pomimo urlopów i w nietypowym terminie, bo na początku tygodnia, udało się zwołać roboczą sesję Rady Miejskiej w Słupsku. Wśród zatwierdzonych dokumentów znalazły się uchwały zmieniające miejski budżet.

W uchwale budżetowej znalazło się kilka pozycji dotyczących wydatków, głównie na cele edukacyjne i remontowe. Znalazła się także spora pula środków na prace renowacyjne w dziedzinie ochrony zabytków. Między innymi przeznaczono blisko milion złotych na konserwację i roboty budowlane w ratuszu, w ramach których zostanie wykonana elewacja magistratu. Pieniądze powędrowały też na zakupy i inwestycje do placówek oświatowych. Nie wszystkim radnym spodobał się przyśpieszony wakacyjny tryb zatwierdzania uchwał budżetowych. Jak zauważył Tadeusz Bobrowski, jedna komisja nie może decydować za pozostałe.

Dodatkowe wydatki inwestycyjne na ponad milion złotych – mówił Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku. – Myślę, że sama komisja gospodarki komunalnej nie jest władna opiniować zamiast innych komisji. Dlatego proszę panią prezydent, aby wycofała ten projekt z dzisiejszej sesji, żeby to było normalnie procedowane w okresie września. Wszystkie komisje się odbędą i wówczas będziemy spokojnie głosowali. Jeżeli pani prezydent tego nie wycofa, będziemy musieli głosować negatywnie.

Krystyna Danilecka-Wojewódzka nie chciała, pomimo sugestii radnego, przesuwać uchwały na kolejne posiedzenia rady. Z pomocą przyszedł jej Bogusław Dobkowski, który stwierdził, że nic nie stało na przeszkodzie, aby każdy przewodniczący zwołał swoją komisję.

Nie wycofam tego projektu uchwały, bo miasto Słupsk tak jak każde inne miasto żyje dwanaście miesięcy, trzysta sześćdziesiąt pięć dni w roku i różne rzeczy się zdarzają nawet wtedy, gdy rada miejska nie obraduje – mówiła prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka. – Dzisiejsza sesja nie jest sesją nadzwyczajną. Jest sesją roboczą dodatkową z powodów procedowania różnych bardzo ważnych aktów prawa miejscowego. Więc skorzystała z okazji, że koledzy radni są w tej sali – za co bardzo dziękuję – i przedłożyłam takie projekty uchwał, które wynikają z bieżącej działalności miasta. W żaden spsób nie zwiększamy wydatków inwestycyjnych. Są to przesunięcia, które ostatecznie skutkują tym, że i tak w budżecie miasta zostaje jeszcze kwota 120 tysięcy.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały zagłosowało 15 osób, 5 było przeciwnych, a jedna wstrzymała się od głosu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.