K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Nowy mural

0

Z inicjatywy radnej Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuty Wawrowskiej na ścianie bocznej Miejsca Animacji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku powstaje nowy mural. Tym razem z wizerunkiem Anny Boguckiej- Skowrońskiej.

Na ścianie bocznej Miejsca Animacji Kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku powstaje kolejny już słupski mural. Inicjatorką tego projektu była radna Sejmiku Województwa Pomorskiego Danuta Wawrowska. Realizowany jest on pod hasłem „Kobiety Wolności i Solidarności” i przedstawiać będzie wieloletnią sędzię Trybunału Stanu oraz radną rady Słupska mecenas Annę Bogucką-Skowrońską.

Powstaje tutaj mural naszej słupskiej ikony Solidarności, Anny Boguckiej-Skowrońskiej – mówi Danuta Wawrowska, radna sejmiku województwa pomorskiego. – Bardzo zależało mi ma tym, żeby ten mural powstał w Słupsku. 5 lipca w Gdańsku, na stacji Gdańsk Strzyża było odsłonięcie muralu „Kobiety Wolności i Solidarności”. Tam zabrakło mecenas Anny Boguckiej-Skowrońskiej, która jest ikoną Solidarności. To jest kobieta, która wszystkie kobiety będące na tym muralu broniła w stanie wojennym albo w czasie, gdy stan wojenny był zawieszony.

Mural wykonuje według własnego projektu Katarzyna Tomasiak, słupska artystka i pedagog. Koszty związane z wykonaniem muralu ponoszą partnerzy zadania. Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi 30 sierpnia o godzinie 12. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.