K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Samochody dla potrzebujących

0

W Urzędzie Miejskim podpisano umowę na zakup czterech samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel pozyskano z dofinansowania pozyskanego z PFRON-u.

Samochody trafią do czterech podmiotów zajmujących się seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Są to dwie jednostki miejskie oraz dwie organizacje pozarządowe, które uczestniczyły w parafowaniu umowy.

Do organizacji, stowarzyszeń i naszych jednostek, które działają na rzecz osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Miedzy innymi do Leśnej Oazy, w której mamy 85 miejsc i bardzo potrzebujemy wsparcia. Dzisiaj to wsparcie Leśna Oaza uzyska. Warsztaty Terapii Zajęciowej z ulicy Marii Curie-Skłodowskiej są jednymi z najstarszych takich zakładów pracy chronionej i dzisiaj także otrzymują bonus w postaci samochodu.

Samochodów nie udałoby się kupić, gdyby nie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Prawie 600 tysięcy złotych dotacji przekazał Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Miasto natomiast do zadania dołożyło ponad 200 tysięcy złotych.

Widzimy taką potrzebę – zaznacza Dariusz Majorek, dyrektor pomorskiego oddziału PFRON. – Widzimy, że dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczające i dlatego przekazujemy środki dla samorządów powiatowych. Także dla miasta Słupska. Bardzo nas cieszy, że realizacja czterech projektów transportowych wiąże się z placówkami i stowarzyszeniami, które na co dzień opiekują się osobami niepełnosprawnymi, udzielają im wsparcia. Te dofinansowania do środków transportu są niezbędne. Gorąco też zachęcam kolejnych projektodawców z terenu Słupska, by składali swoje wnioski w słupskim ratuszu.

Przekazane samochody ułatwią beneficjentom realizację zadać i zajmowanie się podopiecznymi. Dzięki nim osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony komfortowy dojazd na zajęcia i rehabilitację.

To jest ogromne zapotrzebowanie w takich placówkach, jak nasze – mówi Magdalena Skóra, dyrektorka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego im. UNICEF w Słupsku. – Zwłaszcza dla uczniów, którzy są niesprawni, ponieważ maja czterokończynowe porażenie spastyczne. Trzeba ich dowieźć na zajęcia. Ogromne zapotrzebowanie. Zwłaszcza, że nasz bus 15-letni jest już na wykończeniu. Jak tylko dostaliśmy informację, że rusza program złożyliśmy wniosek i dostaliśmy pozytywną odpowiedź. Teraz będziemy czekać na przetarg i cieszyć się z tego, że będziemy mogli z tego korzystać. Samochód, oprócz tego, że dowozi uczniów na zajęcia jest wykorzystywany jest także do realizacji zadań Gminy Miasto Słupsk, czyli dowozi uczniów niepełnosprawnych do placówek ogólnodostępnych. Korzystają z niego również nasi uczniowie przy wyjazdach na zawody do innych miejscowości.

Środki na zakup pojazdów pochodzą z programu wyrównywania różnic między regionami. Każdy z czterech podmiotów otrzymał po 80 tys. zł dofinansowania. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.