K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szkolenia w ZUS-ie

0

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gdańsk w Słupsku zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia. Na pierwszym z nich zostanie poruszona problematyka zwolnień lekarskich, a drugie poświęcone będzie przeliczaniu wysokości emerytur i rent.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia dla pracodawców i świadczeniobiorców, które odbywać się będą w placówce przy placu Zwycięstwa 8. Pierwsze z nich przewidziane jest 5 września o godzinie 10. W ramach spotkań w ZUS-ie przybliżona zostanie problematyka zwolnień lekarskich w zakresie prawidłowości ich wykorzystania. Chodzi o to, że pracodawcy mają prawo do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. Mogą także sprawdzić, czy pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie, które służyć ma jak jak najszybszemu odzyskaniu przez niego sprawności. W trakcie szkolenia wskazane zostaną konsekwencje nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Natomiast drugie szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób, które pobierają emerytury bądź renty. Rozpocznie się ono o godzinie 12 również 5 września.

Przedstawimy, jakie są zasady przeliczania kapitału początkowego, a także rent i emerytur, czyli tak naprawdę jak takie świadczenia sobie podwyższyć – mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa pomorskiego.

Obydwa szkolenia odbędą się tego samego dnia i każde z nich potrwa około dwóch godzin. Aby wziąć w nich udział, należy w ZUS-ie zgłosić swój akces drogą telefoniczną lub mailową. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.