K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dni organizacji

0

Już w tym tygodniu po raz pierwszy w Słupsku wystartuje Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. W programie wydarzenia znalazły się panele dyskusyjne i warsztaty o roli technologii w pracy organizacji czy wypalenia zawodowego aktywistów społecznych.

Pierwsze Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie w dniach 29-30 sierpnia. Głównym tematem spotkania będą propozycje rozwiązań w dziedzinie rozwoju i wsparcia ekonomii solidarnej. Dwa dni imprezy zostały podzielone pomiędzy warsztaty i dyskusyjne sesje panelowe.

Pierwszego dnia mnóstwo dyskusji dotyczących rozwoju trzeciego sektora, sektora stowarzyszeń i fundacji – mówi Tomasz Keler z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. – Będzie to czas na dyskusje o tym, czym ma być wolontariat w naszym województwie, jakie środki finansowe będą dalej przekazywane organizacjom pozarządowym i na jakich zasadach, i to wszystko w perspektywie czasowej do 2030 roku, bo taka strategia rozwoju Pomorza powstaje. Dyskusja, która odbędzie się w czwartek, będzie jedną z pierwszych na ten temat w ogóle w województwie pomorskim.

Kolejnym tematem będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii w działaniu organizacji pozarządowych i możliwości wspomagania ich rozwoju. Poruszone zostaną także problemy osób zatrudnionych tzw. trzecim sektorze.

Problem wypalenia zawodowego jest coraz częściej nagłaśniany. Dotyczy on również tych, którzy działają społecznie. I o tych przeciwnościach losu, które wpływają na stan psychiczny i fizyczny osób pracujących w organizacjach pozarządowych, też będziemy chcieli porozmawiać w formie warsztatowej i spotkać się w piątek – mówi Tomasz Keler.

W związku z nadchodzącymi dniami organizacji pozarządowych przygotowano kilka atrakcji. Stowarzyszenie „Szprycha” zaprasza na rajd rowerowy, a w Męskiej Szopie odbędą się warsztaty majsterkowania. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.