K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Czas nadrobić zaległości

0

Minister środowiska przygotował dla kierowców dużą zmianę. Od 1 stycznia 2020 roku będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację lub wyrejestrowanie samochodu. Powodem zmiany jest poprawa warunków legalnego obrotu pojazdami i aktualność danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy o porządku i czystości w gminach. Dokument ten oprócz zapisów regulacji śmieciowych zmienia także zapisy siedmiu innych ustaw. Jedną z nich jest ustawa prawa o ruchu drogowym. Od 1 stycznia 2020 roku, czyli z dniem wejścia w życie zapisów tej noweli, kierowcy będą zobowiązani do zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdów w ściśle określonym terminie.

Rzecz dotyczy kar pieniężnych dla właścicieli aut sprowadzonych oraz zarejestrowanych już na terenie kraju – wyjaśnia Radosław Tęsny, kierownik referatu rejestracji pojazdów UM w Słupsku. – Jeżeli właściciel w ciągu 30 dni nie powiadomi właściwego urzędu o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej od dwustu do tysiąca złotych. Kary te będą wydawane w trybie administracyjnym przez starostę, a w naszym przypadku przez prezydenta.

Ustawa ta ma również wyeliminować problem tzw. martwych lub archiwalnych pojazdów.

Jest to olbrzymi problem w skali całego kraju, bo w każdym urzędzie znajdą się setki, a może nawet tysiące pojazdów tzw. archiwalnych, czyli takich, które teoretycznie nie istnieją fizycznie na drogach – tłumaczy Radosław Tęsny. – One są zakwalifikowane jako archiwalne, ponieważ nie przechodziły dorocznych badań technicznych i nie opłaca się za nie ubezpieczenia OC. Tych pojazdów jest naprawdę bardzo dużo. W naszym przypadku są to najczęściej jakieś małe i duże fiaty, czyli samochody pamiętające czasy PRL-u. Niestety, nie potrafię powiedzieć ile jest takich pojazdów, gdyż nie mamy takich danych. Podejrzewam, że w całej Polsce trudno jest zliczyć ilość pojazdów niebędących w ruchu czy nawet nieistniejących.

Niezarejestrowane przez właścicieli pojazdów zmiany kupna/sprzedaży sprawiały problemy także w windykowaniu należności za nieopłacony postój samochodu w strefie płatnego parkowania.

Jest jeden problem podczas windykacji, ponieważ wielu właścicieli pojazdów w ciągu miesiąca od otrzymania mandatu po prostu sprzedaje samochód – mówi Marek Goliński, wiceprezydent Słupska. – Jest nas prawie sto tysięcy, więc ten proces jest dość spory jeśli chodzi o ilość w mieście Słupsku. Często nie wiadomo od kogo te środki egzekwować.

Na razie są to wstępne zapisy i ustalenia, natomiast na wszelkiego rodzaju szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać.

Nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało w praktyce, gdyż do stycznia 2020 roku powinno pojawić się kilka rozporządzeń ministra infrastruktury. Dopóki te rozporządzenia nie wejdą w życie, nie potrafię powiedzieć, jak będzie gradacja tych kar, w jakich przypadkach, jakie będą szczegóły tego postępowania. Na razie jest to zapis bardzo ogólny – kończy Radosław Tęsny.

Ustawa, która obowiązywać zacznie wraz z nowym rokiem kalendarzowym, będzie niosła określone skutki nie tylko dla posiadaczy samochodów. Urzędnicy już teraz obawiają się sporych kolejek do referatu rejestracji pojazdów. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.