K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Program „Mój Prąd”

0

30 sierpnia ruszył program „Mój Prąd”. Polega on na wsparciu finansowym właścicieli gospodarstw, którzy zdecydują się zainstalować panele fotowoltaiczne. Nabór w wartym 1 mld programie rozpoczął się 30 sierpnia. Czy słupszczanie wezmą udział w tym programie?

Z końcem sierpnia tego roku ruszył rządowy program „Mój Prąd”. Stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, przyczynienie się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej, poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Polega on na dofinansowaniu właścicieli gospodarstw, którzy zdecydują się zainstalować panele fotowoltaiczne, lub takowy proces zakończyli po dniu 23 lipca 2019 r. Budżet programu „Mój Prąd” to miliard złotych. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 5 tysięcy złotych, czyli około połowy środków, które zostały wydane na instalację. Nabór wniosków trwa od 30 sierpnia i w tak krótkim czasie pozytywnie ocenionych i zaakceptowanych zostało już 78 projektów opiewających w sumie na kwotę 390 tys. złotych.

Jak sytuacja ma się w Słupsku? Jest to program rządowy i Urząd Miejski nie jest z nim bezpośrednio powiązany, ale czy to oznacza, że nie warto informować o nim mieszkańców? Być może wielu słupszczan skorzystałoby z tej opłacalnej finansowo i zarazem ekologicznej możliwości, jaką jest montaż paneli fotowoltaicznych.

A jeżeli już przy ekologii jesteśmy, to były prezydent Słupska Robert Biedroń wielokrotnie zapowiadał, że Słupsk będzie „stolicą zielonej energii”, że wprowadzone będą wszelkie możliwe rozwiązania w ekologicznym pozyskiwaniu i wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii. Pozostało to jedynie hasłem. Teraz też nie powiedziane zostało choć jedno słowo o wspomnianym programie „Mój Prąd”. Dzwoniliśmy do urzędników słupskiego ratusza, by dowiedzieć się, czy są plany nagłośnienia tej możliwości uzyskania dofinansowania. Okazało się, że wiemy więcej niż urzędnicy. Od 30 sierpnia minęły wprawdzie niespełna 2 tygodnie, ale w tym czasie odbyły się dwie konferencje prasowe. Inaczej mówiąc były dwie okazje do poinformowania mieszkańców o możliwości sięgnięcia przez nich po rządowe pieniądze.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.