K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prezentacja zadań budżetowych

0

Urząd Miejski w Słupsku zaprasza wnioskodawców zadań zgłoszonych do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2020 do zaprezentowania swoich pomysłów podczas spotkania z mieszkańcami. Zaproszenie kierowane jest także do wszystkich słupszczan, którzy chcieliby zapoznać się ze zgłoszonymi propozycjami. Konsultacje zaplanowano na 24 i 25 września w sali 212 ratusza o godzinie 16. Pierwszego dnia, we wtorek, swoje projekty będą mogli przedstawić wnioskodawcy zadań infrastrukturalnych lokalnych oraz infrastrukturalnych ogólnomiejskich, natomiast w dniu następnym wystąpienia zarezerwowano dla wnioskodawców zadań infrastrukturalnych dedykowanych szkołom oraz zadań społecznych.

Wnioskodawcy mogą zgłaszać swój akces w prezentacjach do dnia 20 września. Rejestrować się można telefonicznie pod numerem: 696 393 085 lub mailowo pod adresem: [email protected]. (jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.