K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Psychologiczna pomoc

0

W kamienicy Otto Freundlicha przy ulicy Tuwima otwarto sale sensoryczne oraz mieszkania terapeutyczne. To szansa na nowy początek dla osób, które w życiu stanęły na rozdrożu.

Renowacja kamienicy przy ulicy Tuwima od samego początku miała służyć celom społecznym. Teraz na własne oczy można zobaczyć efekty remontu. W budynku uruchomiono już pomieszczenia, które będą służyć osobom z życiowymi problemami. Takim funkcjom dedykowane jest mieszkanie terapeutyczne, w którym pod okiem specjalistów będą wychodzić na prostą

Jest to mieszkanie przeznaczone dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, które wymagają szerokiego wsparcia, dla rodzin z dziećmi, które nie mają warunków, żeby te dzieci wychowywać, natomiast przy wsparciu świadczonym m.in. przez naszą poradnię będą w stanie pełnić swoją funkcję rodzicielską. Mogą to być także osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, z alkoholowym zespołem płodowym, osoby, które rokują, że przy pomocy innych będą w stanie efektywnie zajmować się swoimi dziećmi – mówi Aleksandra Jaworska-Kołatka ze Stowarzyszenia Krąg.

Mieszkanie składa się dwóch pokoi, pomieszczeń socjalnych oraz świetlicy i zapewni pomoc siedmiu osobom. W kamienicy będzie działać też rodzinna poradnia psychologiczna oferująca porady terapeutyczne i możliwości uczestniczenia w grupach wsparcia. Przy Tuwima znalazło się miejsce dla sali terapii sensorycznej dla dzieci oraz centrum świadczenia usługi teleopieki dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Mamy aktualnie zatrudnionych siedmiu asystentów, którzy wspierają osoby niepełnosprawne jak również seniorów. Na dzień dzisiejszy mamy około sześćdziesięciu osób, którymi ci asystenci się zajmują. Dodatkowo jest też tutaj lokalny punkt koordynujący, w którym zatrudniony jest dyspozytor odbierający telefony od seniorów, od osób niepełnosprawnych i odpowiednio kieruje do nich asystentów czy też usługę „złotej rączki”, którą uruchomiliśmy przy wsparciu Centrum Integracji Społecznej – mówi Anna Rozental z Fundacji Progresja.

Usługą teleopieki w Słupsku zostało objętych 330 osób. Wszystkie działania uruchomione w kamienicy mają być odpowiedzią na potrzeby przeobrażającego się społeczeństwa. Całość projektu usług społecznych realizowana jest w ramach rewitalizacja miasta. Samorząd na ten cel uzyskał ponad 6 mln złotych dotacji. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.