K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

30-lecie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

0

Dzisiaj w Białym Spichlerzu odbył się jubileusz 30-lecia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Uczestnicy rocznicowego spotkania sumowali osiągnięcia placówki oraz wspominali znaczące wydarzenia z jej przeszłości.

Działający od 1 września 1989 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w tym roku obchodzi swoje 30 urodziny. Początkowo ośrodek nosił nazwę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Słupsku lecz z dniem 1 stycznia 1993 roku – za sprawą ówczesnego kuratora oświaty – została ona zmieniona na obecną. Od 30 lat słupski ośrodek realizował wiele działań i projektów. Dla przykładu zorganizowano w sumie 5.722 formy szkoleniowe, w których udział wzięło 64.783 dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Zrealizowano 207 kursów grantowych Pomorskiego Kuratora Oświaty dla 4.618 uczestników. Dzisiaj w Białym Spichlerzu odbyła się impreza jubileuszowa. Przybyło na nią wielu gości, m.in. poseł Zbigniew Konwiński, radna w sejmiku wojewódzkiego Danuta Wawrowska i wiceprezydent Słupska Marta Makuch.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli to bardzo ważne miejsce dla całej edukacji w Słupsku – mówi Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. – Jest to miejsce, gdzie nasi dyrektorzy, nasi nauczyciele mogą się spotykać, dokształcać i być wspierani merytorycznie. To bardzo ważne, żeby było takie miejsce, które ściąga specjalistów, ekspertów, ale rożnego rodzaju innowacje z całej Polski i zagranicy i przekazuje naszym nauczycielom. Sama uczestniczyłam w kilku konferencjach organizowanych przez ODN i rzeczywiście jest to wyjątkowe miejsce edukacyjne dla naszej kadry zarządzającej, a wiadomo, że jeśli chcemy, żeby nasze dzieci były kształcone przez jak najlepszych nauczycieli, to ci nauczyciele muszą nieustannie się rozwijać. I takim miejscem, w którym mogą to robić jest właśnie ODN. Od trzydziestu lat.

W trakcie spotkania uczestnicy sumowali osiągnięcia placówki, wspominali znaczące wydarzenia z jej przeszłości oraz dziękowali dyrektorowi ośrodka Bożenie Żuk za lata owocnej pracy i ciągłego rozwoju. Szefowa ODN została uhonorowana nagrodą marszałka województwa. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.