K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Dzień Nauczyciela

0

Jak co roku na dzień 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Oficjalne uroczystości tego dnia odbyły się w Urzędzie Miejskim w Słupsku, gdzie nauczyciele odebrali z rąk prezydenta nagrody i wyróżnienia.

W połowie października uczniowie mają okazję podziękować swoim nauczycielom za wysiłek włożony w ich intelektualny rozwój. Każda ze szkół ma swoją odrębną tradycję uczczenia święta pedagogów, ale oficjalne uroczystości z okazji dnia nauczyciela organizowane są przez Urząd Miejski w Słupsku. To tam w tym roku odbyła się główna ceremonia przygotowana z myślą o nauczycielach.

Czy państwo myśleliście o tym, że nauczyciel poza tym, że ekspert w swojej dziedzinie, to także kierownik projektu, bo ileż projektów realizujemy! Każda lekcja to tak naprawdę zamknięty projekt – od celów, rozpoczęcia, pytania, oceniania, podsumowywania, zadawania i słuchania. W tym mieści się każdy projekt. Nauczyciel to psycholog. Nie musi być wykwalifikowany, ale jest psychologiem, bo musi rozpoznać każdego dnia czasami po minie swojego ucznia, jaki ma dzień, jakie emocje, jak oswoić jego niepewność czy przywołać do porządku jego nadmierną pewność – mówi prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka.

Prezydent Słupska podkreśliła liczne umiejętności, którymi musi posługiwać się pedagog, aby dobrze wykonywać swój zawód. Chociaż Dzień Edukacji Narodowej kojarzony jest przede wszystkim z nauczycielami, to nie zapomniano o innych pracownikach oświaty, bez których szkoła nie mogłaby istnieć.

To są panie z sekretariatu, to są pracownicy kuchni szkolnych, to są również ci wszyscy, którzy wspierają środowisko szkolne. To jest nasz wspólny dzień – Dzień Edukacji Narodowej, który jest zawsze odświętny, radosny. Chciałabym, aby każdy dzień po nim był tak samo pogodny jak ten dzisiaj – mówi Beata Chrzanowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku.

Podczas uroczystości przyznano także wyróżnienia. Nagrody prezydent Słupska otrzymało czterdziestu pięciu nauczycieli, w tym dziesięciu z przedszkoli. Nie zawsze jest jednak kolorowo i o życzenia kierowane pod adresem pedagogów trzeba czasami zawalczyć. Na 15 października zapowiadany jest protest włoski w oświacie.

Celem tego protestu jest uświadomienie zarówno pracownikom szkół, jak i całej społeczności, rodzicom czy też innym osobom, które na tej edukacji za bardzo się nie znają, a sporo wypowiadają gorzkich słów pod kątem pracy nauczycieli, jak wiele działań niezwiązanych bezpośrednio z wykonywaniem zawodu, niewpisanych bezpośrednio do przepisów prawa oświatowego, jest wykonywanych poza godzinami pracy. Dlatego będziemy robili spotkania z nauczycielami, będziemy przytaczali zapisy prawa oświatowego, będziemy wskazywali na to, że często działania, które wykonujemy w dni wolne od pracy, za które nie otrzymujemy wynagrodzenia, a które wkomponowane są już w nasz zawód, nie zawsze jest tak, że powinny być one wykonywane – mówi Gabriela Bereżecka, prezes oddziału ZNP w Słupsku.

Decyzja o przystąpieniu do protestu będzie należeć do każdego nauczyciela indywidualnie. Samorząd słupski zatrudnia około półtora tysiąca nauczycieli oraz siedmiuset pracowników administracji i obsługi. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.