K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szlakiem pięciu jezior

0

W sobotę, 19 października, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Słupsku zorganizował spacer edukacyjno-krajobrazowy „Szlakiem pięciu jezior”. Miejscem wydarzenia był Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

W minioną sobotę odbył się spacer krajobrazowy „Szlakiem pięciu jezior”, organizowany przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział w Słupsku. Wędrówka prowadzona była ścieżkami Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Rozpoczęła się przy elektrowni wodnej w Strudze, znajdującej się w wykazie unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego jako najstarszy tego typu obiekt w Europie i jeden z najstarszych na świecie. Wraz z kilkoma innymi tego typu budowlami leży na szlaku elektrowni wodnych dorzecza Słupi. Obecnie elektrownię obsługuje trzecie pokolenie kaszubskiej rodziny Gliszczyńskich.

Prąd tutaj wytwarzany był oddawany do ogólnopolskiej sieci energetycznej. I tak jest dalej – mówi dyżurny elektrowni wodnej Struga Adam Gliszczyński. – Kiedyś priorytetem było zasilanie Bytowa, ponieważ położony jest niedaleko, i ta moc wystarczała. Obecnie moce elektrowni nie są już adekwatne do zapotrzebowań miasta.

Po zwiedzaniu obiektu specjaliści z zespołu parków krajobrazowych wraz z grupą przeszli dalej wytyczonym szlakiem. W trakcie przechadzek robiono postoje, opowiadano uczestnikom o otaczającej ich florze i o roli jaką pełni zarówno pod względem przyrodniczym, społecznym, gospodarczym jak i kulturowym.

Trzeba pamiętać o tym, że ten nienaturalny sposób płynięcia rzek, wywołany działalnością człowieka, czyli ta prostoliniowość, jeżeli nie będziemy na siłę utrzymywać tych czaszy, kołków w brzegach, to rzeka wcześniej czy później sama się zrenaturalizuje, to znaczy przywróci do tego krętego biegu – mówi Marcin Miller, kierownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

Opisywano również jeziora znajdujące się na terenie parku.

Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy rejonem Polski najbardziej obfitującym w jeziora. W Polsce mamy około sześciu tysięcy jezior, z czego ponad trzy tysiące tutaj na Pomorzu. Jeziorność Pomorza jest bardzo wysoka. Nam kraina jezior kojarzy się z Warmią i Mazurami, ale my mamy ich znacznie więcej, są to natomiast zbiorniki często dużo mniejsze powierzchniowo. Takie właśnie jak jeziora lobeliowe koło Soszycy – mówi Marcin Miller.

Spacer trwał w sumie około czterech godzin i zakończył się w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej znajdującej się nad jeziorem Jasień w Łupawsku. Tam na uczestników czekał poczęstunek oraz upominki w postaci map turystycznych parku, książek z opisanymi darami natury oraz folderami informującymi o najciekawszych miejscach „Doliny Słupi”. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.