K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Przebudowa Wrocławskiej

0

Na ulicy Wrocławskiej rozpoczęła się przebudowa. Inwestycja realizowana jest na odcinku od ulicy Paderewskiego do dawnego przejazdu kolejowego. W ramach prac przewidziano między innymi poprawę nawierzchni, chodników i wykonanie oświetlenia ulicznego.

Ulica Wrocławska od dawna była w bardzo złym stanie technicznym. W tym tygodniu rozpoczęła się przebudowa odcinka od ulicy Paderewskiego do zlikwidowanego przejazdu kolejowego. Zakres prowadzonych prac obejmie między innymi zmianę nawierzchni na bitumiczną, poprawę stanu technicznego chodników i wykonanie oświetlenia ulicznego.

W tej chwili rozpoczęły się już prace, które swoim zakresem obejmują kompleksową przebudowę jezdni wraz z budową odwodnienia, przebudowę istniejącego chodnika, który zyska nową, równą nawierzchnię, przy czym także cały ten odcinek zostanie oświetlony. Tak więc i bezpieczeństwo, i komfort osób, które będą tym odcinkiem iść czy jechać, zdecydowanie się poprawi – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM. – Prace kosztować będą około półtora miliona złotych, a wykonane zostaną do końca pierwszej połowy przyszłego roku.

Droga ta stanowi jedyny dojazd na przykład do budynków mieszkalnych i stacji paliw, więc nie zostanie ona całkowicie wyłączona z ruchu. Na ten moment trwają prace po jednej stronie jezdni. Po ich zakończeniu roboty drogowe przeniesione zostaną na drugą stronę. Modernizacja ulicy Wrocławskiej odbywa się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.