K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Do 9 stycznia dodatkowy zasiłek opiekuńczy

0

W czasie zamknięcia szkół rodzice mogą ponownie korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rozporządzenie obowiązuje od 20 grudnia do 9 stycznia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia. Świadczenie przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat w wypadku umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić swoim podopiecznym opiekę, gdy zamknięta jest placówka, do której uczęszczają. Chodzi tu o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w wypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Co ważne, rodzic nabywa prawo do zasiłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. obowiązkowym z umowy o pracę lub dobrowolnym z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej).

Oświadczenie o sprawowaniu opieki trzeba złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy czy zleceniodawcy. Jest ono jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć oświadczenie w ZUS. Mogą to zrobić elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych.

Należy pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może mu zapewnić opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych. (jwb, źródło: ZUS)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.