K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kosmetyczne zmiany

0

Po udanej przebudowie parkingów i chodników na ulicy Mickiewicza w Słupsku, przyszła pora na ostatnie wykończenia. Wymianie ulegnie oświetlenie miejskie, które zamienione zostanie na nowoczesne. Dodatkowo pojawiły się niewielkie enklawy zieleni.

Dobiegają końca prace remontowe parkingów i chodników po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza w Słupsku. Zmieniła się nawierzchnia odcinka od ulicy Tuwima do Wojska Polskiego, a teraz przyszła pora na prace wykończeniowe. Między innymi wymienione zostanie oświetlenie ulicy.

W tej chwili trwają ostatnie prace m.in. związane z wymianą słupów wraz z oprawami oświetlenia ulicznego. Tam stały jeszcze strunobetonowe słupy, jedne z ostatnich takich na terenie miasta, które w tej chwili wymieniane są na nowoczesne w ciemnej kolorystyce, co też nas cieszy, ponieważ dużo lepiej komponuje się to z sąsiednią zabudową – mówi Paweł Krzemień, kierownik referatu rewitalizacji UM w Słupsku. – Co ważne, przebudowano wszystkie nawierzchnie wraz z odwodnieniem. Kończą się też prace związane z zagospodarowaniem wprawdzie niewielkich, ale enklaw zieleni. Między innymi udało się wprowadzić tam kolejne nasadzenia drzew – cztery kasztanowce będą wzbogacać tam przestrzeń już od wiosny przyszłego roku. To, co wcześniej działo się na tym parkingu, urągało wręcz godności, bo na tej betonowej trelince wyłożony był asfalt, który się odkruszał i absolutnie nie było mowy o jakimkolwiek sensownym odwodnieniu tej przestrzeni. Tak więc już sama ta zmiana spowodowała pozytywny odbiór przez mieszkańców, a dodatkowo – i to też cieszy, zresztą mamy już sygnały, jak chodziliśmy to tam oglądać – mieszkańcy są zadowoleni, że wprowadzane są te niewielkie choćby elementy zielone.

Przebudowa oświetlenia ma polepszyć parametry użytkowe drogi oraz poprawić widoczność na ulicy. Remont realizowany jest w ramach pierwszego etapu zadania inwestycyjnego pn. „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni”. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.