K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Gmina Słupsk z budżetem

0

W zeszłym tygodniu podczas sesji rady gminy Słupsk został uchwalony budżet na 2022 rok. W przyszłym roku gmina planuje realizację kilku ważnych inwestycji, a dochody samorządu mają wynieść 151,5 miliona złotych. Wydatki to kwota o 17 milionów złotych większa.

W przygotowanym przez wójta gminy Słupsk projekcie budżetu na 2022 rok zaplanowano około 151,5 miliona złotych dochodów oraz około 168,5 miliona złotych wydatków. Budżet uchwalono podczas zeszłotygodniowej sesji rady gminy Słupsk. Szacuje się, że dochody własne gminy w roku 2022 to 48 procent wszystkich planowanych wpływów, w tym wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 10 milionów złotych. Gmina planuje wydać na inwestycje ponad 57 milionów złotych, co stanowi 34 procent kwoty planowanych wydatków.

Te kwoty, które znalazły się po stronie planowanych przychodów i wydatków w mojej ocenie – i jako to, co zaproponowałam radnym do przyjęcia – są to kwoty realne do wykonania, jeśli chodzi o dochody, o wydatki – gdzie znalazły się zadania, do których jesteśmy zobligowani ustawami, czyli chodzi o wydatki bieżące, natomiast z inwestycji zaproponowaliśmy te zadania, na które – po pierwsze – mamy już podpisane umowy i są to inwestycje wieloletnie, i po drugie – z inwestycji nowych, jednorocznych te, które w naszej ocenie należy w przyszłym roku zrealizować – mówi wójt gminy Słupsk Barbara Dykier. – Czy jestem zadowolona? Oczywiście byłabym bardziej zadowolona, gdybyśmy mogli po stronie dochodów umieścić zdecydowanie większą kwotę, ale staramy się ten budżet ustalać w sposób bardzo realny.

Jedną z najważniejszych inwestycji, którą gmina zamierza kontynuować w 2022 roku jest modernizacja XIX-wiecznego pałacu w Lubuczewie. W odnowionym obiekcie ma powstać Ośrodek Usług Społecznych Gminy Słupsk, który w części zaadaptowanych pomieszczeń ma umożliwić całodobowy pobyt dla seniorów, którzy nie kwalifikują się do domów pomocy społecznej. Kontynuowana będzie też budowa Centrum Aktywności Lokalnej wraz ze strażnicą OSP w Strzelinku. Wykonany ma być tez projekt techniczny budowy przedszkola wraz z oddziałami wczesnoszkolnymi w Głobinie. Zaplanowano również działania związane z rozbudową ścieżek rowerowych. Gmina projektuje też kilka innych inwestycji.
– Z najważniejszych inwestycji, które planujemy zrealizować w przyszłym roku, to na pierwszym miejscu jest to budowa, modernizacja dróg, chodników, ścieżek rowerowych – tu przeznaczamy na te inwestycje łączną kwotę ponad 28 milionów złotych. W tej kwocie jest też 5 milionów złotych, które spłacamy za projekt, który był realizowany w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego. Kończymy również duży projekt w Swołowie – modernizacja, rekonstrukcja zagrody nr 5. Natomiast z nowych inwestycji rozpoczynamy w przyszłym roku rozbudowę szkoły we Wrześciu – mówi wójt Barbara Dykier.

Powodem zmartwienia władz gminy są niższe wpływy z podatku PIT. Prognozuje się, że gmina z tego tytułu straci ponad 2 miliony złotych, ale będzie starała się uzyskać rekompensatę poniesionych strat.

Po raz pierwszy od wielu, wielu lat – przeanalizowałam to sobie od 2014 roku – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, tzw. PIT-u, na przyszły rok są mniejsze niż w roku bieżącym i w latach poprzednich. To jest konsekwencja wprowadzonych ustawowo ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według moich szacunków ten ubytek z tego tytułu wynosi ponad 2 miliony złotych, bo z roku na rok przybywa nam mieszkańców, a tym samym zwiększa się kwota wpływu z tego podatku – mówi Barbara Dykier.

Jak zapowiedziała wójt gminy, inne zadania, na które czekają mieszkańcy, znajdują się na liście rezerwowej, a ich realizacja zależy od pozyskania w ciągu roku dodatkowych źródeł finansowania. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.