K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Trudny budżet

0

Ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej w Słupsku w większości poświęcona była uchwaleniu budżetu miasta na 2022 rok. Przedstawiciele poszczególnych klubów radnych wskazywali na niedostatki i brak ujęcia w projekcie uchwały zgłaszanych wcześniej zadań.

Podczas dzisiejszej sesji prowadzonej zdalnie radni miejscy zajęli się przyszłorocznym budżetem Słupska. Projekt budżetu przygotowany przez ratusz przedstawiła skarbnik Anna Gajda. Swoje wystąpienie wzbogaciła slajdami obrazującymi najważniejsze dane dotyczące przychodów i wydatków kasy miejskiej.

Na rok przyszły budżet przedstawia się następująco – mówi Anna Gajda, skarbnik miasta. – Dochody wyniosą 625.570.477 złotych. Wydatki to 704.983.670 złotych, w ty wydatki majątkowe po raz pierwszy w fazie projektowania przekroczyły 110 milionów złotych. Przychody to 103.045.193 i rozchody 23.632.000 złotych. Deficyt wyniesie 79.413.193 złote, natomiast deficyt operacyjny wyniesie 16.958.949 złotych.

Skarbnik omówiła również źródła dochodów, podstawowe wydatki bieżące i pozostałe składowe kasy miejskiej. Te dane były znane radnym już wcześniej, ponieważ zawierał je przesłany im projekt uchwały budżetowej. W tej sytuacji głos zabierali przede wszystkim przedstawiciele klubów. Nie obyło się bez podziękowań dla posła Müllera za wspieranie lokalnych władz w zabieganiu o pozyskiwanie środków zewnętrznych, ale też i bez polemiki, a dotyczyła ona poparcia dla poszczególnych zadań.

Chciałbym się odnieść również do propozycji budżetowych, które zgłosił nasz klub do projektu budżetu – zapowiedział Adam Treder z Klubu Radnych PiS. – Na wstępie dziękujemy za uwzględnienie naszych wniosków w zakresie renowacji Mostu Łabędziego, prac projektowych dotyczących terenu Parku Kultury i Wypoczynku i nadania jemu nowych funkcji, dalszego etapu modernizacji układu funkcjonalnego zagospodarowania trenu stadionu przy ulicy Zielonej w Słupsku, a przede wszystkim dodatkowego wsparcia finansowego słupskiego sportu w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Ubolewamy nad tym, że w niektórych mediach pozostałe klubu próbują fałszować rzeczywistość, że zależy im na tym dodatkowym wsparciu finansowym, a prawda jest taka, że od dwóch lat tylko klub radnych Prawa i Sprawiedliwości zabiegał o zwiększenie puli tych środków w miejskim budżecie.

Z tą opinią o roli klubu Prawa i Sprawiedliwości w zabieganiu o realizację pewnych zadań nie zgodził się przedstawiciel klubu Platformy Obywatelskiej.

Odniosę się trochę do mojego kolegi Adama Tredera, tak trochę z ubolewaniem, bo zawsze miał głos rozważny – ripostował Jan Lange z Klubu Radnych PO. – Dzisiaj powiedział w ten sposób, że gdyby nie klub Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie ich wnioski, to ten budżet można by wrzucić do kosza. Fajnie, że mamy wspólne inwestycje, panie Adamie. Bardzo się cieszę, że wasze postulaty, nasze postulaty inwestycyjne doczekały się realizacji. Ale mówmy sobie otwarcie i szczerze. To nie są tylko wasze postulaty. Tak samo sport. Zarzuca nam pan, że myśmy nie chcieli dodatkowych środków na sport. Proszę spojrzeć na nasze wnioski do budżetu i co się tam okaże? Że myśmy również występowali o to, żeby środki na kluby sportowe były podwyższane. To są postulaty inwestycyjne nasze wspólne. Nie tylko wasze. To są postulaty nasze, czyli klubów Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej i klubu Teraz Słupsk. Tak powinniśmy chyba postępować przy konstruowaniu budżetu.

Głos zabierali także inni radni, wypowiadając się w swoim imieniu. Wszyscy przyznawali jednak, że jest budżet trudny i na miarę możliwości miasta. Dyskusję podsumowała prezydent Słupska swoistym apelem.

Serdecznie proszę o to, żebyśmy z dumą i naprawdę satysfakcją dla wspólnie wykonanej trzyletniej już pracy, a z częścią radnych dużo dłuższego czasu pracy powiedzieli sobie: tak, zmieniamy nasze miasto wspólnymi siłami – zachęcała Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – Ten budżet na 2022 rok jest kolejnym dowodem naszej bardzo znaczącej zmiany miasta w każdej przestrzeni Słupska, a w perspektywie może w nowych przestrzeniach miasta, które mogą się zmieścić w granicach 101 kilometrów kwadratowych. Dziękując państwu za mądrą merytoryczną wyważoną dyskusję, serdecznie proszę o przyjęcie naszego wspólnego budżetu na 2022 rok.

Radni przychylili się do apelu prezydent miasta i 22 z nich głosowało za przyjęciem uchwały budżetowej, a jedna radna była przeciwko. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.