K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bora-Komorowskiego po remoncie

0

Przed świętami zakończyła się gruntowna modernizacja ulicy Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego na słupskim osiedlu Niepodległości. W ramach inwestycji pojawiły się chodniki, nowy asfalt i miejsca parkingowe wyłożone specjalną kostką, zapobiegającą gromadzeniu się wód opadowych. Koszt remontu wyniósł około 1 miliona złotych.

Znajdująca się na słupskim osiedlu Niepodległości ulica Generała Tadeusza Bora-Komorowskiego została gruntownie przebudowana i jeszcze przed świętami oddano ją w do użytku. Długo oczekiwane prace trwały od jesieni i były prowadzone w ekspresowym tempie. Mieszkańcy na odcinku od wjazdu z ulicy 11 Listopada do skrzyżowania z ulicą Księżnej Zofii zyskali nową asfaltową nawierzchnię jezdni i równe chodniki. Przebudowano także odwodnienie ulicy. Nowe oświetlenie zostało wymienione wcześniej, w ramach projektu modernizacji oświetlenia w mieście. Pojawiły się także dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów.

Bliżej ulicy Księżnej Zofii wygospodarowano także miejsce na kolejny moduł parkingowy. Inwestycja jest zakończona, oczywiście wykonawca będzie miał jeszcze pewne drobne poprawki, do których już częściowo przystąpił, a część z nich wykona przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Tak więc myślę, że wspólnie z tym kompleksem parkingów bliżej ulicy 11 Listopada sytuacja zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych w tej części miasta zdecydowanie się poprawiła – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
Nowe parkingi wyłożono specjalną, rozszczelnioną ekologiczną kostką brukową, która ma bezpośrednio odprowadzać wody opadowe do podłoża. Przypomnijmy, że wcześniej przebudowany pobliski parking przy ekranach dźwiękochłonnych przy ulicy Michałowskiego wyłożono specjalnymi ażurowymi płytami, które również mają znacząco ograniczać ilość wody odprowadzanej z tego parkingu do kanalizacji deszczowej. To rozwiązanie ma dodatkowo zabezpieczyć ulicę Bora-Komorowskiego przed skutkami obfitych opadów.
– Przy obu tych inwestycjach użyto dwóch rodzajów kostek, przy czym przy przebudowie parkingów wzdłuż ulicy 11 Listopada jest to kostka, która została zastosowana na miejscach postojowych przy ulicy Bora-Komorowskiego, czyli kostka typu ekobruk z rozszczelnieniami zasypanymi żwirem czy drobnymi kamieniami, natomiast na parkingu przy ulicy Michałowskiego zastosowano na miejscach postojowych płytę typu meba, z większymi szczelinami wypełnionymi ziemią, gdzie – mamy nadzieję – wyrośnie trawa. Natomiast tu jest inna specyfika – są to miejsca bezpośrednio przy jezdni, która będzie solona w okresie zimowym, a więc warunki wegetacji trawy byłyby znacznie utrudnione. I dlatego w tym miejscu zdecydowaliśmy się na zastosowanie ekobruku i wypełnienia kamieniami, aby uniknąć sytuacji, kiedy ziemia byłaby wymywana i zanieczyszczałaby jezdnię przy tej ulicy – mówi zastępca dyrektora ZIM.
Łączny koszt przebudowy ulicy Bora-Komorowskiego wyniósł około 1 miliona złotych. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.