K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zakątek samodzielności

0

Pod koniec ubiegłego roku w kamienicy przy ulicy Krasińskiego zaczęła funkcjonować Pracownia Samodzielności „Zakątek” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jest to miejsce przeznaczona dla dzieci z rodzin zastępczych, w szczególności ze Słupska.

Pracownia Samodzielności „Zakątek” przy ulicy Zygmunta Krasińskiego to przestrzenne, komfortowe, czteropokojowe mieszkanie z obszerną kuchnią i łazienką. Zostało przygotowane do wypoczynku i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z rodzin zastępczych. „Zakątek” powstał w ramach wspólnego projektu zrealizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku. MOPR otrzymał ten lokal z zasobów miasta i jak przyznała prezydent Krystyna Danilecka-Wojewódzka, ma on być przestrzenią, w której młodzież z rodzin zastępczych będzie uczyć się samodzielności. Ma też im pomóc w rozpoczęciu kształtowania ich przyszłości.

Najtrudniejszą sytuacją dla młodego człowieka jest to, kiedy traci on bezpieczeństwo, jakie daje mu rodzina – mówi Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. – On staje się ofiara tej niedobrze funkcjonującej rodziny. Istniejące placówki opiekuńcze „Nasz dom, nasza przyszłość” są jakąś odpowiedzią na tworzenie takich quasi domowych warunków. Ale chyba jeszcze ważniejsze jest to, żeby dzieci trafiały do pieczy zastępczej, żeby miały bardziej rodzinny dom. Dlatego preferujemy zarówno adopcję, jak i szukamy rodzin zastępczych. Ale znowu jest problem taki, żeby te dzieci jak najszybciej uczyły się samodzielności, żeby nie były tylko beneficjentami czyjejś pomocy, ale żeby kreowały swoją własną rzeczywistość i przyszłość.

Pachnące nowością mieszkanie ma być miejscem, w którym wychowankowie mają czuć się swobodnie, jak we własnym rodzinnym domu. Orócz odrabiania lekcji, ma być to miejsce wartościowego i aktywnego spędzania czasu wolnego, pozytywnej atmosfery, przyjaźni i rozwoju. Pod okiem wykwalifikowanych wychowawców i koordynatorów z placówek socjalizacyjnych będą się tu odbywać różnego rodzaju zajęcia tematyczne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania oraz integrujące wychowanków rodzin zastępczych. Fundusze na wyposażenie „Zakątka” zostały pozyskane ze źródeł zewnętrznych dzięki determinacji pracowników MOPR-u, a montaż mebli odbył się przy zaangażowaniu zarówno małoletnich jak i rodziców zastępczych.

Na ten moment wydaliśmy około 150 tysięcy złotych na wszystkie meble, sprzęty, gry, materiały do prowadzenia różnych zajęć – informuje Katarzyna Filipiak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. – Jesteśmy przygotowani do tego, aby pracownia funkcjonowała w pełni przez najbliższe lata. Będziemy tutaj prowadzić zajęcia malarskie, zajęcia taneczne, organizować szkolenia dla rodzin zastępczych. Będzie to miejsce sprzyjające rozwojowi rodzin zastępczych i dzieci. Dzięki temu, że dzieci przychodzą tutaj, nasi koordynatorzy rodzinnej pieczy mają możliwość kontaktu z dziećmi w innych warunkach, poznania dzieci dużo bardziej. Mamy możliwość zapewnienia wytchnienia rodzicom zastępczym, bo dzięki temu rodzice mają troszeczkę wolnego czasu.

Obecnie w pracowni przez dwa dni w tygodniu prowadzone są stałe dyżury wykwalifikowanych opiekunów, podczas których odbywają się zajęcia grupowe. Jednocześnie może w nich wziąć udział do piętnaściorga dzieci. Rodzice będą dysponować harmonogramem i mogą zapisywać dzieci na konkretne wybrane zajęcia. „Zakątek” ma służyć także weekendowym treningom samodzielności, podczas których będą oni zostawać w mieszkaniu na noc. Będą mieli też możliwość planowania dnia, gospodarowania środkami finansowymi czy gotowania. Pierwszy z nich ma się odbyć już w lutym. Komfortowe mieszkanie ma także sprzyjać szkoleniom, spotkaniom z psychologiem i rozmowom z rodzicami zastępczymi. Funkcjonowanie „Zakątka” jest możliwe dzięki finansowaniu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.