K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Cyfrowe zbiory

0

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Grodzkiej działa Bałtycka Biblioteka Cyfrowa. Jej zadaniem jest zabezpieczanie i umożliwienie dostępu do materiałów dotyczących Pomorza oraz regionalnego dziedzictwa kulturowego. Przez ponad 10 lat funkcjonowania zdigitalizowano tysiące materiałów, wśród których są m.in. starodruki i historyczne regionalia.

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC) została utworzona 8 grudnia 2008 r. na mocy porozumienia pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną, Archiwum Państwowym w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Przez ponad 10 lat swojego funkcjonowania bibliotekarze cyfrowi zeskanowali 68.960 obiektów. Wśród nich znajdują się zarówno cyfrowe wersje czasopism, książek, pamiętników, map, planów, fotografii, skany negatywów jak i obiekty muzealne. Znaleźć można też naukowe zbiory współczesne – rozprawy naukowe, skrypty, wydawnictwa akademickie, materiały konferencyjne. Są też materiały ikonograficzne oraz dokumenty życia społecznego. Praca bibliotekarzy przy skanerze i programach graficznych jest czasochłonna, a pracownicy muszą wykazać się benedyktyńską cierpliwością i dokładnością przy obróbce obrazów cyfrowych.
– Praca polega na tym, żeby to, co istnieje fizycznie, a najczęściej jest to zapisane na papierze albo jakiś obiekt muzealny, wrzucić do komputera, mówiąc kolokwialnie – wyjaśnia Sławomir Żabicki z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. – Chodzi o to, żeby przygotować pewna postać prezentacyjną, która będzie funkcjonalna dla użytkowników internetu. Jeżeli główna informacja zawiera się w tekście, to musi on być przeszukiwalny, rozpoznawalny, możliwy do wyszukania, skopiowania i wklejenia. W wypadku, gdy główna informacja jest zapisana obrazem albo sam obiekt stanowi tę informację przygotowujemy takie postaci prezentacyjne, które są zazwyczaj fajniejsze od tego, co można zobaczyć w muzeum. Czyli staramy się go pokazać z każdej strony oraz dać możliwość użytkownikowi, żeby to on decydował czy chce obiekt przybliżyć, oddalić, żeby obejrzeć.
Jednymi z najcenniejszych zdigitalizowanych obiektów są rękopisy pochodzące z XV wieku, starodruki i regionalia z XVIII wieku z zasobów Akademii Pomorskiej, Zamku Książąt Pomorskich – Muzeum w Darłowie oraz Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu. Zaciekawieni historią mogą też np. zajrzeć do Głosu Słupskiego z lat 60 i sprawdzić jakimi ważnymi wydarzeniami żyli ówcześni ludzie. Przed bibliotekarzami cyfrowymi jednak wciąż mnóstwo pracy. A cel na przyszłość pozostaje jeden: zeskanować jak najwięcej obiektów, sprawić by ujrzały światło dzienne, a przede wszystkim ocalić je od zapomnienia.

Bardzo istotne jest to, żeby zabezpieczyć te obiekty, które fizycznie istnieją – podkreśla Sławomir Żabicki. – Często tylko w jednym egzemplarzu i niekoniecznie zachowane w dobrym stanie. Chodzi o to, żeby dać ludziom mającym dostęp do internetu szansę na ich przeglądanie. Bardzo ważnym elementem jest działanie związane z historią regionu. Wiele digitalizowanych obiektów to są czasopisma zarazem współczesne, jak te przedwojenne, które się odnoszą do naszego regionu, które stanowią kopalnie informacji o tym, co się działo kiedyś tutaj. Natomiast to, że udostępniamy je właśnie w bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej zmienia możliwości korzystania z nich. W tej chwili w dowolnym miejscu na świecie, gdzie jest internet, można przeglądać te zasoby.
Zdigitalizowane zbiory można oglądać nieodpłatnie wchodząc na internetową stronę Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej: www.bibliotekacyfrowa.eu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.