K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Prace nad zbiornikiem

0

Postępują prace budowlane zbiornika retencyjnego przy ulicy Szczecińskiej. Powstający zbiornik ma pomieścić 15.000 m³ wód opadowych. Całkowity koszt projektu to ponad 30 milionów, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi prawie 20 milionów złotych.

Przy słupskim Rolniczaku przy ulicy Szczecińskiej trwa budowa zbiornika retencyjno-rozsączającego. Obiekt będzie składać się z blisko 3 tysięcy komór, które w sumie mają pomieścić 15.000 m³ wód opadowych i odciążyć niżej położone zbiorniki. Inwestycja ma pomóc rozwiązać problemy podtopień w Słupsku.

– Prace związane z budową zbiornika, które prowadzimy, dotyczą najbardziej newralgicznego kolektora, czyli tego, który zbiera wody deszczowe z większości Osiedla Niepodległości i następnie biegnie ulicą Kossaka, pod torami, ulicami Pomorską, Orkana i Zieloną do Słupi. Praktycznie na całym tym terenie dochodzi do podtopień związanych z tym, ze przy nawalnych deszczach ten układ kanalizacyjny jest niewydolny, nie może przejąć tak dużej wody – mówi Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku. – Dlatego też prowadzimy takie działania jak budowa zbiornika, które mają na celu przejęcie, zgromadzenie i najlepiej rozsączenie – jak w tym wypadku – tej wody jak najbliżej miejsca jej powstawania. Obrazowo mówiąc, ten zbiornik przechwyci wodę z większej części Osiedla Niepodległości, co spowoduje, ze ten kolektor na dalszym odcinku będzie mógł swobodnie odprowadzać bez przekroczenia swojej pojemności wodę, co poprawi sytuację przy ulicy Kossaka, przy Fałata, Wieniawskiego czy Orkana.

Planowane zakończenie budowy zbiornika przy Rolniczaku to koniec pierwszej połowy tego roku. Odtworzona zostanie murawa i bieżnia boiska. Zbiornik ma być częścią większego projektu – połączonego systemu retencji miejskiej.

– Działania będziemy też prowadzić na innych kolektorach. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na budowę zbiornika takiego jak ten, tylko nieco mniejszego przy ulicy Piłsudskiego. W ciągu najbliższego półtora roku powstaną także trzy otwarte zbiorniki – to zbiorniki podziemne – natomiast będziemy również budować zbiorniki otwarte przy ulicy Dywizjonu 303 oraz u zbiegu ulic Zaborowskiej i Legionów Polskich. Planujemy też działania w zakresie ogrodów deszczowych, czyli przemodelowania terenów zieleni przylegającej do ulicy, tak aby woda z ulicy nie ściekała do kratek ściekowych, tylko była rozsączana po terenach zielonych – informuje Tomasz Orłowski.

Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Szczecińskiej kosztować będzie ponad 30 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi prawie 20 milionów. Wszystkie planowane inwestycje retencyjne mają polepszyć zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.