K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Kamienice pięknieją

0

Coraz więcej słupskich kamienic podawanych jest renowacji. Oprócz rewitalizacji prowadzonych w ramach zadań miasta, wiele z odnawianych kamienic należy do wspólnot mieszkaniowych, które we własnym zakresie ponoszą koszty ich remontu.

W Słupsku coraz więcej kamienic poddawanych jest renowacji. Wiekowe budynki odzyskują swoje walory architektoniczne, co z kolei prowadzi do poprawy estetyki całego miasta. Część rewitalizacji prowadzona jest w ramach zadań samorządu miejskiego, których współfinansowanie pochodzi z projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”. Niejako obok tego programu wiele z odnawianych kamienic należy do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych.

Cieszymy się, że wspólnoty mieszkaniowe nie tylko z obszaru rewitalizacji nie czekają na wsparcie zewnętrzne – mówi Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Podejmują ten wysiłek i angażując często niemałe środki własne w remonty części wspólnych. Także elewacji, które mają największy wpływ na to, jak odbieramy przestrzeń publiczną. Wiedząc, jak potężne są wyzwania związane z remontowaniem kamienic chociażby na obszarze rewitalizacji, na którym znajduje się blisko tysiąc obiektów, staramy się pozyskiwać jak najwięcej środków zewnętrznych, żeby mieszkańców wesprzeć. Dość powiedzieć, że w ramach wciąż realizowanego projektu „Łamiemy bariery…” ponad 60 obiektów przechodzi, przeszło lub do czerwca przyszłego roku przejdzie prace remontowe. Część to obiekty komunalne, a część to obiekty wspólnot mieszkaniowych.

Nad spójnością kolorystyczną i architektoniczną w Słupsku czuwają pracownicy odpowiednich wydziałów ratusza. W tym roku ruszył też nabór wniosków na wsparcie finansowe robót w budynkach znajdujących się na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Wspólnoty mogą pozyskać dotację w wysokości do 100 tysięcy złotych. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.