K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Inicjatywy lokalne

0

Do 31 stycznia w gminie Słupsk można składać wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Zadania, które można zgłaszać to między innymi budowa lub remont dróg, ochrona środowiska i rozwój działalności kulturalnej.

Wnioski o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych w gminie Słupsk działają na zasadzie podobnej do zasad budżetu obywatelskiego w mieście. Czas na złożenie takich wniosków kończy się 31 stycznia bieżącego roku.

– W roku ubiegłym takich wniosków zrealizowanych było 12 na kwotę 300 tysięcy złotych – mówi Ewa Guzińska, rzecznik prasowy Urzędu Gminy Słupsk. – Jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, na które mogą być składane takie wnioski, to są to przedsięwzięcia z kategorii rekreacji, infrastruktury, budowy, modernizacji dróg, jak również różnego rodzaju inicjatyw kulturalnych czy wydarzeń społecznych. Tak więc szeroki wachlarz. W tym roku pula finansowa jest taka sama jak w roku ubiegłym – 300 tysięcy złotych.

Tempo realizacji zakwalifikowanych projektów uzależnione będzie od rodzaju inwestycji.

– Jeśli są to inwestycje z zakresu np. wydarzeń społecznych, to wiadomo, że są one realizowane w tym samym roku. Czasami są to inwestycje bardziej skomplikowane, infrastrukturalne, wtedy czasami trwa to dwa lata – informuje Ewa Guzińska.

Wnioski złożyć można w skrzynce podawczej umieszczonej przed wejściem do Urzędu Gminy Słupsk. Więcej informacji o inicjatywach lokalnych znaleźć można na stronie internetowej gminy. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.