K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Jak pracuje Urząd Miasta Ustka?

0

Ustecki magistrat od bieżącego tygodnia pracuje w systemie pracy mieszanej: część pracowników w formie zdalnej, część stacjonarnie, przy czym placówka pozostaje otwarta dla interesantów. Podczas wizyty w Urzędzie Miasta Ustka należy używać maseczek zakrywających usta i nos, dezynfekować ręce i zachowywać 1,5 metra odległości od innych osób. Zaleca się także planowanie wizyt poprzez wcześniejsze umówienie się telefoniczne w poszczególnych wydziałach. Urzędnicy proszą, aby w miarę możliwości sprawy załatwiać elektronicznie poprzez platformę ePUAP, a płatności dokonywać przelewem. Pisma należy składać przez operatora pocztowego lub do specjalnej skrzynki podawczej ustawionej w przedsionku wejścia głównego do urzędu od ulicy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Obsługa interesantów odbywa się w następujących godzinach:

– w poniedziałki:

• Biuro Obsługi Interesantów, Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste w godzinach od 8:00 do 16:30,

• kasa w godzinach od 9:00 do 16:30,

• pozostałe wydziały i stanowiska pracy w godzinach od 8:00 do 13:00;

– w pozostałe dni pracy:

• Biuro Obsługi Interesantów w godzinach od 7:30 do 15:30,

• kasa w godzinach od 8:00 do 13:00,

• Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste oraz pozostałe wydziały i stanowiska pracy w godzinach od 8:00 do 13:00.

W związku z okresem wypełniania deklaracji dotyczących odpadów pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pełnią dyżury w sali nr 101 ratusza. Osoby, które potrzebują w tym zakresie pomocy, proszone są o wcześniejsze wypełnienie deklaracji w rubrykach dotyczących danych osobowych, co przyspieszy obsługę interesantów i skróci czas oczekiwania w kolejce.

Wykaz telefonów:

WydziałNr telefonu
Biuro Obsługi Interesantówtel. 59 815 43 00
Sekretariattel. 59 815 43 04
Biuro Radytel. 59 815 43 06
Urząd Stanu Cywilnegotel. 59 815 43 26
Dowody Osobiste i Ewidencja Ludnościtel. 59 815 43 07
Ewidencja Działalności Gospodarczejtel. 59 815 43 02
Kasatel. 59 815 43 66
Podatki od nieruchomościtel. 59 815 43 60
Opłata uzdrowiskowatel. 59 815 43 85
Ustecka Karta Mieszkańcatel. 59 815 43 13
Wydział Inwestycjitel. 59 815 43 11, 815 43 14, 815 43 17
Odpady komunalnetel. 59 815 43 86
Ochrona środowiskatel. 59 815 43 15
Wydział Gospodarki Przestrzennejtel. 59 815 43 20, 815 43 22, 815 43 23
Wydział Gospodarki Nieruchomościamitel. 59 815 43 30, 815 43 36
Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportutel. 59 815 43 72, 815 43 29
Wydział Promocjitel. 59 815 43 50, 815 43 52
Wydział Rozwoju Lokalnego i Integracji Europejskiejtel. 59 815 43 40, 815 43 42
Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnejtel. 59 815 43 24

Limity osób:

  • Biuro Obsługi Interesantów – maksymalnie trzy osoby,
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – maksymalnie dwie osoby,
  • Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – maksymalnie jedna osoba,
  • Kasa urzędu – maksymalnie jedna osoba,
  • Urząd Stanu Cywilnego – maksymalnie jedna osoba. Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego odbywa się w Sali Ślubów. W uroczystości uczestniczyć może maksymalnie 10 osób, z wyłączeniem pary młodej, świadków i osoby udzielającej ślubu. (jwb, źródło: UM Ustka)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.