K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Apel marszałka województwa pomorskiego w sprawie języka kaszubskiego

0

W uchwale budżetowej państwa na 2022 środki na nauczanie w szkołach języków mniejszościowych i języka regionalnego zredukowane zostały prawie o 40 milionów. W związku z tym w regionie pomorskim konieczne stanie się ograniczenie lekcji języka kaszubskiego.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk zwrócił się do posłów i posłanek regionu pomorskiego, aby poparli senacką poprawkę przywracającą w budżecie pierwotną kwotę subwencji oświatowej.

W grudniu 2021 roku Sejm zajmował się uchwałą budżetową na 2022 rok. W trakcie prac posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili i przegłosowali poprawkę, która zmniejszyła środki przeznaczane na naukę języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach. Kwota została zmniejszona o 39,8 miliona złotych. W styczniu 2022 roku Senat RP w poprawce zawnioskował o przywrócenie tej kwoty tak, aby nie doszło do obniżenia wydatków edukacyjnych. Zmniejszenie środków przeznaczonych na nauczanie najbardziej odbiłoby się na edukacji na Pomorzu.

– W 2005 roku język kaszubski został uznany za jedyny regionalny język w Polsce. Obecnie w około 400 szkołach języka kaszubskiego uczy się ponad 20 tysięcy dzieci i młodzieży. Wielu rodziców posyła swoje dzieci na lekcje kaszubskiego i oczekuje dalszego wsparcia państwa dla działań na rzecz zachowania rodzimej kultury. (…) Duża liczba dzieci uczących się języka regionalnego na Kaszubach sprawia, że jedna trzecia środków przeznaczanych na subwencję oświatową w Polsce z tytułu nauczania języków mniejszościowych trafia właśnie do gmin i powiatów naszego regionu. Ewentualne obcięcie tej kwoty mocno uderzy we wspólnoty lokalne i rodziny na Pomorzu. Doprowadzi to również do ograniczenia oferty edukacyjnej – pisze marszałek Mieczysław Struk w liście do pomorskich posłów.

Warto dodać, że środki z subwencji wielu gminom pomagają utrzymać szkoły w małych miejscowościach, które nie tylko są miejscem nauki, ale i centrum życia społecznego i kulturalnego.

Poprawki zgłoszone przez senatorów trafiły wraz z ustawą budżetową do Sejmu. Posłowie mogą je przyjąć lub odrzucić. Głosowanie senackich poprawek planowane jest w styczniu. (źródło: rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego WP)

 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.