K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Powstanie hala sportowa

0

Przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku powstanie nowa hala widowisko-sportowa. Inwestycję prowadzi samorząd powiatu słupskiego, do którego należy szkoła. Hala ma kosztować około 20 milionów złotych, na razie jednak zarezerwowano tylko połowę tej kwoty.

O budowie nowej hali widowisko-sportowej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku mówi się od dawna. Inwestycję prowadzi Starostwo Powiatowe w Słupsku, do którego należy szkoła. Hala dla „Rolniczaka” posiada już projekt i dokumentację techniczną. Wizualizacje przedstawiają nowoczesny, imponujący obiekt o częściowo przeszklonej fasadzie. W środku, po jednej ze stron hali przewidziano trybuny dla publiczności. Obiekt ma powstać za szkołą, bliżej narożnika ulic Kotarbińskiego i Małcużyńskiego, a obecnie istniejące tam garaże zostaną wyburzone. Również teren wokół ma zostać zagospodarowany.
– To jest duże wyzwanie dla samorządu powiatu słupskiego – mówi Paweł Lisowski, starosta powiatu słupskiego. – Mamy ogromną potrzebę wybudowania tej hali, co wynika z oczekiwań i potrzeb. Zespół Szkół Agrotechnicznych to jest największa szkoła w regionie, o największej liczbie uczniów. Ta mała salka jest po prostu nieodpowiednia. To nie są odpowiednie warunki dla tak dużej ilości uczniów. Zdecydowaliśmy się na budowę nowej sali gimnastycznej, ale nie jest to proste zadanie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy ceny chociażby materiałów budowlanych poszybowały w górę.
Dotychczas na budowę nowej hali widowiskowo-sportowej przy „Rolniczaku” zarezerwowano ponad 9 milionów złotych w budżecie powiatu. Jest to jednak tylko połowa potrzebnej sumy. Władze powiatu zdają sobie sprawę, że inwestycja jest pilna, a oczekiwania dyrekcji, nauczycieli i uczniów szkoły duże. Z powodu ograniczonych funduszy inwestycja ma być realizowana etapami.

Przy dokumentacji, którą już mamy musimy mówić o zwiększeniu puli pieniędzy do kolo 20 milionów złotych – zaznacza Paweł Lisowski. – Dlatego zadecydowaliśmy żeby rozpisać przetarg i wyłonić wykonawcę na pierwszy etap tej inwestycji, czyli na stan surowy zamknięty, a drugi etap wykonać wtedy, gdy pozyskamy kolejne środki finansowe.

Z obecnie posiadanych 9 milionów złotych na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej, starostwo pozyskało już 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki są wkładem własnym powiatu. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.