K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

0

Od dnia 29 stycznia 2022 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowań w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jak informuje Marcin Horbowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, wprowadzono istotne zmiany dla firm, które składają oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, takie jak:

  • wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • likwidacja 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzenie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń,
  • uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zagwarantowania przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia na danym stanowisku w stosunku do osób wykonujących tę samą pracę,
  • wydłużenie do 7 dni okresu na poinformowanie o podjęciu pracy przez cudzoziemca,
  • zmiana wzoru formularza, na którym składa się oświadczenia o powierzeniu pracy.

Jednocześnie PUP zwraca się do pracodawców o składanie wszystkich dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców za pomocą portalu praca.gov.pl, co znacznie skróci czas oczekiwania na rozpatrzenie podań.
W przypadku podań elektronicznych oświadczenia zawierające wizualizację podpisu elektronicznego urzędnika są umieszczane na koncie pracodawcy, na platformie praca.gov.pl. Aby skutecznie otworzyć oświadczenie podpisane elektronicznie, należy użyć programu do obsługi plików PDF – Adobe Reader DC.

W 2021 roku w słupskim urzędzie pracy zarejestrowano 5.807 oświadczeń o pracę. (jwb, źródło: PUP)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.