K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Miasto wyremontuje mieszkania

0

Urząd Miejski w Słupsku pozyskał około 630 tysięcy złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego na generalny remont 10 lokali z mieszkaniowego zasobu komunalnego miasta. Z wytypowanych mieszkań 8 lokali znajduje się w obszarze rewitalizacji, a 2 poza nim. Remonty mają zostać przeprowadzone do końca 2022 roku.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Urząd Miejski w Słupsku podpisał dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego na remonty lokali należących do mieszkaniowego zasobu miasta. Słupsk uzyskał około 630 tysięcy złotych dofinansowania z funduszu dopłat, z czego ponad 515 tysięcy złotych przeznaczone będzie na dofinansowanie remontu 8 lokali znajdujących się w obszarze rewitalizacji. Wytypowane lokale znajdują się w kamienicach przy ulicach Niemcewicza, Wolności, Marii Curie Skłodowskiej oraz Szarych Szeregów. Ponadto remont obejmie dwa mieszkania w budynkach przy ulicach Poniatowskiego i Mochnackiego, znajdujące się poza obszarem rewitalizacji. To zadanie zostało wsparte kwotą ponad 114 tysięcy złotych.

Warunki w rozporządzeniu, które było podstawą do składania wniosków, są bardzo restrykcyjne i dlatego dziesięć mieszkań z całego zasobu – informuje Katarzyna Maruszak, dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami UM w Słupsku. – Musiał to być budynek z już wykonaną termomodernizacją. Musiał spełniać wymogi dla niepełnosprawnych, dostępu do drogi publicznej i wiele innych kryteriów. Stąd na razie dziesięć mieszkań, ale szukamy w całym zasobie, byśmy mogli pozyskiwać środki i remontować mieszkania komunalne.
Wkład miasta wyniósł prawie 120 tysięcy złotych, a całkowity koszt inwestycji to kwota około 750 tysięcy złotych. Lokale nie są pustostanami, są zamieszkałe. Nie były brane pod uwagę kryteria dochodowe ich właścicieli. Remonty mają się rozpocząć i zakończyć jeszcze w tym roku. Na ten moment nie wiadomo jeszcze czy lokatorzy będą musieli się wyprowadzić np. do własnych rodzin na czas remontu. Urząd Miejski zapowiedział rozwiązanie godzące interesy obu stron. Może nim być np. pomoc miasta w wyszukaniu miejsc w internacie. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.