K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wizyta wiceministra

0

Dziś, 11 lutego, w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja prasowa Grzegorza Piechowiaka, wiceministra rozwoju i technologii. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie programu Polskiej Strefy Inwestycji w 2021 roku z uwzględnieniem obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.


Wizyta wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza Piechowiaka poświęcona była podsumowaniu ubiegłorocznych rekordowych wyników rządowego programu „Polska Strefa Inwestycji”. Program został wprowadzony w 2018 r. i miał być instrumentem wsparcia dla inwestorów. Umożliwiał on przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje w kraju uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego CIT i PIT na okres 10-15 lat, w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji. Wiceminister wizytował firmy zlokalizowane na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym także te, których biura mieszczą się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ulicy Portowej.

W 2020 roku w całej Polsce wydano 373 decyzje o wsparciu nowych inwestycji, a w 2021 było ich 713 – informuje Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii. – To wzrost o 92 procent wszystkich decyzji wydanych w Polsce jeżeli chodzi o inwestycje. Te krajowe, jak i też inwestycje zagraniczne. Deklarowane nakłady to ponad 37 miliardów złotych, a to jest o 145 procent więcej niż w roku 2020. Wszyscy inwestorzy zadeklarowali prawie 17 tysięcy nowych miejsc pracy, to znowu o 186 procent więcej niż w roku 2020. Widzimy, że w roku pandemii wcale tak źle nie było. Był to rzeczywiście rekordowy rok.
Przypomniano także o jubileuszu 25-lecia istnienia Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 10-leciu funkcjonowania Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Wiceminister podkreślił również, że 70% wszystkich nowych inwestycji w strefach posiada kapitał polski, a przedsiębiorcy chwalą stabilność polskiej gospodarki w dobie pandemii.

Jesteśmy notowani jako szósty kraj na świecie, który poradził sobie z gospodarką w dobie pandemii – podkreśla Grzegorz Piechowiak. – To nas bardzo cieszy, bo jednak zainwestowaliśmy bardzo dużo pieniędzy w ratowanie miejsc pracy i pomoc firmom. A druga rzecz, która napawa nas dumą, to mówią, że Polacy to wykształcony naród i bardzo pracowity. Te trzy elementy powodują, że mamy tyle inwestycji.
Podczas spotkania wiceministra Piechowiaka z Mirosławem Kamińskim, prezesem zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zarządzającej strefą, rozmawiano także o planowanych nowych inwestycjach na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.