K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Tylko „tak” oznacza zgodę

0

Już po raz piąty w ramach ogólnoświatowej akcji One Billion Rising – Nazywam się Miliard kobiety ze Słupska zatańczyły, aby okazać swój sprzeciw wobec przemocy. Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych w wydarzeniu wzięła udział spora grupa zainteresowanych.

11 lutego pod napisem I Love Słupsk odbył się happening w ramach akcji One Billion Rising – Nazywam się Miliard. Ponad 15 mieszkanek spotkało się, aby tańcem zaprotestować przeciwko przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Głównym postulatem było wprowadzenie wszystkich zapisów dotyczących aktywnego zwalczania i przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Dzisiaj jako organizatorka z ramienia Kobiecego Słupska przyszłam, żeby sprzeciwić się przemocy wobec kobiet – informuje Magdalena Sobierajska ze Stowarzyszenia Kobiecy Słupsk. – Zapraszaliśmy wszystkich bardzo serdecznie, aby przyszli i razem z nami sprzeciwili się przemocy wobec kobiet. Tak naprawdę ta przemoc jest wciąż żywa. Pomimo tego, że mamy XXI wiek to 9 na 10 kobiet doświadcza tej przemocy. Najczęściej jest to molestowanie, aczkolwiek nie możemy zapominać o tym, że około 24 procent kobiet zostało zgwałconych. Niestety większość tych gwałtów nie jest jakkolwiek zgłaszana. Czy to na policję, czy najbliższej rodzinie, ponieważ kobiety boją się, że nikt im nie uwierzy. Z ilości uczestników jesteśmy jak najbardziej zadowoleni

0.09 od dzisiaj jako organizatorka. Cały czas padał deszcz ze śniegiem, ale Słupsk nie zawiódł nas. Mieszkańcy przybyli licznie, tańczyli razem z nami i bawili się w rytmie cza-czy. Tak naprawdę nie chodzi o taniec. Chodzi o to, żeby pokazać, że nie jest się obojętnym, że przychodzi się w takie ważne miejsca jak to z napisem I live Słupsk, gdzie w taki wyjątkowy dzień spotykamy się jak kobiety z całego świata i tańczymy, by sprzeciwić się czemuś, co jest bardzo ważne.

Organizatorka zachęcała również do korzystania z punktu interwencji kryzysowej znajdującego się przy ulicy Jana Pawła II. Porady odbywają się telefonicznie. Osoby doświadczające przemocy mogą tam uzyskać wsparcie psychologiczne. W Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej działa również punkt konsultacyjny dla osób przejawiających zachowania przemocowe.

Słupsk dołączył do prawie 90 miast w Polsce i setki tysięcy miast na całym świecie, gdzie kobiety właśnie tym tańcem pokazują, że nie wyrażają zgody na przemoc – mówiła Danuta Wawrowska, radna sejmiku województwa pomorskiego. Na przemoc, która jest skierowana wobec kobiet i wobec dziewcząt, ponieważ przemoc, molestowanie i gwałty dotyczą i kobiet, i dziewcząt. W tym roku ta akcja jest dedykowana posłom, ponieważ ustawa o zmianie definicji gwałtu od marca 2021 roku lezy z pozytywna opinią komisji legislacyjnej i czeka na procedowanie, ale niestety posłowie się nią nie zajmują. Jest to ustawa zgodna z zapisami Konwencji Stambulskiej. Tylko „tak” oznacza zgodę.

Uczestnicy protestu już teraz umawiali się na spotkanie w następnym roku. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.