K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wizyta w Przystani

0

Dzisiaj w Fundacji Przystań w Słupsku pojawili się przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy zapoznali się z działaniami placówki realizowanymi dzięki środkom unijnym. W spotkaniu uczestniczył także Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzisiaj Fundację Przystań odwiedzili przedstawiciele Komisji Europejskiej, a wśród nich Cinzia Masina, kierownik ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Celem wizyty było między innymi sprawdzenie, w jaki sposób fundacja wydatkuje środki unijne. Wizytatorzy mogli obserwować podopiecznych Fundacji Przystań przy pracy, jak również porozmawiać z nimi na temat szans na samodzielność, jaką dało im zatrudnienie. Przedstawicielka Komisji Europejskiej była pod dużym wrażeniem działalności fundacji.

– Myślę, że taka forma przedsiębiorstwa, jaką jest przedsiębiorstwo społeczne, jest czymś, nad czym musimy myśleć w przyszłości, ponieważ jest to forma samowystarczalnego biznesu. Pozwala wszystkim podopiecznym na aktywny udział w społeczeństwie pomimo niepełnosprawności – mówi Cinzia Masina z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. – Ta fundacja jak również wiele innych przedsiębiorstw społecznych, które odwiedziłam w Polsce, są sposobem na możliwie jak najlepsze wykorzystanie funduszy europejskich, by pomóc każdej osobie jak najlepiej wykorzystać jej możliwości.

W spotkaniu w Przystani uczestniczył także Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. Z powodu pandemii wizyty przedstawicieli Komisji Europejskiej musiały zostać ograniczone, jednak – jak informuje Cinzia Masina – teraz ich liczba w całej Polsce zaczyna się zwiększać. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.