K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Granty PPGR

0

Urząd Miejski w Słupsku otrzymał grant na zakup sprzętu komputerowego dla ponad 700 dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej. Pieniądze zostały pozyskane w ramach programu „Granty PPGR”, finansowanego ze środków unijnych.

Głównym celem programu „Granty PPGR” jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które ujawniły się w m.in. czasie pandemii COVID-19 i związanej z nią nauki zdalnej. Program realizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest skierowany do dzieci z rodzin byłych pracowników zlikwidowanych Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, którzy zamieszkiwali w miejscowościach funkcjonowania pegeerów. Jego celem jest również cyfryzacja terenów popegeerowskich, poprawa jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałanie nierównościom gospodarczym i społecznym. Złożony przez Urząd Miejski w Słupsku wniosek został zaakceptowany, dzięki czemu miasto otrzymało prawie 2 miliony złotych, za które zakupi sprzęt komputerowy dla zakwalifikowanych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Kryterium dochodowe nie było brane pod uwagę.
– W Słupsku są 734 osoby, które udowodniły swoje związki z pegeerem – informuje Marta Makuch wiceprezydent Słupska. – To byli przede wszystkim dziadkowie. Jeżeli były jakiekolwiek dowody, że te dzieci mogą być w jakiś sposób wykluczone, taki wniosek można było złożyć do nas. Dziś już wiemy, że miasto to dofinansowanie otrzyma i będzie mogło zakupić sprzęt dla ponad 700 dzieci w naszych szkołach. Przypominam, że tereny dzisiejszej dzielnicy Zachód, dzisiejsze ulice Marii Zaborowskiej i Leszczyńskiego, rzeczywiście były pegeerami. Jeżeli ktoś udowodnił, że ktoś z rodziny w takich pegeerach pracował, to taki wniosek był zakwalifikowany.
Urząd Miejski w Słupsku ma czas do końca bieżącego roku na uruchomienie procedury przetargowej i dostarczenie sprzętu komputerowego do wybranych dzieci i młodzieży. Realizacja projektu „Granty PPGR” w Polsce pochłonie prawie 600 mln zł i jest możliwa dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.