K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Uwaga! Silny wiatr!

0

Minionej nocy Polska dostała się w zasięg bardzo aktywnego układu niskiego ciśnienia o nazwie Dudley. Zgodnie z prognozą i wydanymi przez IMGW-PIB ostrzeżeniami 2 i 3 stopnia, wystąpiły bardzo silne porywy wiatru powodujące liczne zniszczenia w całym kraju. Były także ofiary śmiertelne.
W weekend kolejny epizod z bardzo silnym wiatrem – w nocy z piątku na sobotę i w sobotę możliwe porywy wiatru nawet do 125 km/h. Poza tym ciepło, z możliwymi opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem, miejscami przejściowo będzie padał także śnieg. Tylko na południu kraju w sobotę i niedzielę więcej słońca i mniej opadów. Na morzu sztorm, na Wybrzeżu zagrożenie hydrologiczne. Przesyłane będą ostrzeżenia 2 lub 3 stopnia.
W przypadku wystąpienia zagrożenia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, jak również inne podmioty, w tym krajowe i lokalne media, będą informować o stopniu zagrożenia oraz o zalecanych działaniach i zachowaniach.
Należy:
* Obserwować zmiany pogody i słuchać komunikatów nadawanych przez lokalne rozgłośnie radiowe i stacje telewizyjne.
* Stosować się do zaleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, przekazywanych w ramach Alertu RCB.
* Na bieżąco zapoznawać się z ostrzeżeniami przekazywanymi z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku i realizować zawarte w nich polecenia i zalecenia.
* Na terenie instytucji, placówek oraz zakładów pracy podjąć działania zmierzające do ograniczenia skutków silnego wiatru oraz przygotować siły i środki do usuwania powstałych zagrożeń.
* Zabezpieczyć miejsca prac budowlanych.
* Dokonać sprawdzenia opuszczonych budynków, posesji i terenów.
* Sprawdzić i zabezpieczyć wszelkie banery i reklamy.
* Przerwać wykonywanie niebezpiecznych prac, zwłaszcza wykonywanych na wysokościach.
* W trybie pilnym dokonać kontroli dźwigów i żurawi pracujących na budowach.
Odpowiednie działania muszą także podjąć osoby fizyczne. Należy:
* Zamknąć i zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem okna, drzwi balkonowe. Nie podchodzić do okien, naprzeciwko których rosną drzewa. Zabrać z balkonów i parapetów wszystkie przedmioty, które mogą być porwane przez wiatr. Zabezpieczyć lub uprzątnąć meble ogrodowe i inne lekkie przedmioty znajdujące się na zewnątrz posesji.
* Nie parkować samochodów pod drzewami, liniami energetycznymi, wysokimi kominami, tablicami reklamowymi i w bezpośrednim sąsiedztwie starych budynków.
* Ograniczyć do niezbędnego minimum wychodzenie na zewnątrz budynków, aż do osłabnięcia wiatru. Przebywając poza budynkami, schronić się w bezpiecznych miejscach, unikając przechodzenia pod drzewami, liniami energetycznymi, tablicami reklamowymi lub wzdłuż ścian starych budynków.
* Sprawdzić miejsca pobytu wszystkich domowników i osób z najbliższego otoczenia. W miarę możliwości poinformować ich o zbliżającym się niebezpieczeństwie.
* Upewnić się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu oraz nauczyć ich, jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
* Opracować plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczność, gdy członkowie rodziny są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
* Nauczyć dzieci, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.
* Przygotować rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewentualnej ewakuacji, tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy.
* Zabezpieczyć minimalny zapas wody pitnej, żywności i niezbędnych lekarstw.
* Podróżując samochodem, zatrzymać się w bezpiecznym miejscu na poboczu drogi z dala od drzew, wysokich kominów, linii energetycznych lub tablic reklamowych. Nie podejmować dalszej jazdy aż do chwili osłabnięcia wiatru.
* W przypadku uszkodzeń sieci energetycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, nie podejmować się napraw na własną rękę. Wezwać specjalistyczne pogotowie naprawcze.
* Szukając pomocy, dzwonić pod numer telefonu alarmowego 112.
* Przygotować na wypadek zakłóceń w dostawie prądu zastępcze źródła zasilania i oświetlenia.
* Bezwzględnie podporządkować się poleceniom wydawanym przez władze lokalne i kierujących akcją ratowniczą. (jwb, źródło: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.