K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Województwo Pomorskie wypowiada umowy z Obwodem Kaliningradzkim

0

Podczas dzisiejszej XL sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni przyjęli uchwały w sprawie wypowiedzenia porozumienia o współpracy między Województwem Pomorskim i Administracją Obwodu Kaliningradzkiego, a także porozumienia o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Pomorskiego a Dumą Obwodu Kaliningradzkiego.
W związku z nieuzasadnioną, agresywną interwencją zbrojną Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy i naruszeniem zasad suwerenności oraz prawa do samostanowienia narodów, które należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej, Sejmik Województwa Pomorskiego wyraża sprzeciw wobec działań Rosji oraz wypowiada trybie natychmiastowym oba porozumienia podpisane w lutym 2002 roku. Obie uchwały przyjęto jednogłośnie. Poniżej treść stanowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego w związku z agresją rosyjską na Ukrainę:

Mimo intensywnych wysiłków wspólnoty międzynarodowej Federacja Rosyjska dokonała otwartej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej agresji na Ukrainę. To brutalny akt gwałtu łamiący normy prawa międzynarodowego odnoszące się do suwerenności i integralności państw. Niesie on cierpienia dla narodu ukraińskiego, zagraża też bezpośrednio bezpieczeństwu Europy, w tym Polski. Imperialne działania Federacji Rosyjskiej niestety cofają nasz kontynent do czasu napięć i zagrożeń międzynarodowych, „zimnej wojny” oraz podziału Europy na strefy wpływów w II połowie XX wieku.
Zwracamy się do władz państwowych krajów Unii Europejskiej, NATO i całej społeczności międzynarodowej o natychmiastowe wprowadzenie jak najszerszych sankcji skierowanych przeciwko agresorowi – Federacji Rosyjskiej. Apelujemy do liderów państw aby działali w sposób skuteczny i doprowadzili do powstrzymania wrogich działań Rosji łamiących prawo narodu ukraińskiego do samostanowienia. Wzywamy także do jak najszerszego wsparcia Ukrainy w zakresie gospodarczym i humanitarnym. Wolny świat musi realnie stanąć po stronie suwerenności, niezależności i integralności terytorialnej tego państwa i narodu oraz wspierać jego demokratyczne władze.
Pomni naszych własnych doświadczeń historycznych, jako obywatele regionu, w którym zaczęła się II wojna światowa oraz powstał ruch ”Solidarności”, który w konsekwencji w sposób pokojowy przyczynił się do zniesienia pojałtańskiego podziału Europy, solidaryzujemy się z narodem ukraińskim w jego walce o niepodległość. W tej dramatycznej sytuacji nie pozostawimy go bez wsparcia. Pomorskie samorządy i instytucje społeczeństwa obywatelskiego będą organizowały i niosły pomoc humanitarną ofiarom wojny. Zdajemy sobie sprawę, że testem dla pomorskiej wspólnoty będzie to z jaką sprawnością i empatią otoczy uchodźców, którzy już zaczęli przybywać do naszego regionu. To wyzwanie dla całego naszego regionu i musimy jemu sprostać. Dla Pomorza i jego stolicy – Gdańska, wolność i solidarność są bardzo ważne. W tym szczególnym momencie historii pomagając cierpiącym i szukającym bezpiecznego schronienia Ukraińcom winniśmy w praktyce wykazać, że nadal przywiązani jesteśmy do tych wartości. (jwb, źródło: Kancelaria Marszałka Województwa, fot. Pomorskie.eu)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.