K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bez partnerstwa i honorowego obywatela

0

Podczas dzisiejszej sesji nadzwyczajnej miejskich radnych Słupska rozpatrywano trzy projekty uchwał. Pierwsze dwa dotyczyły zerwania umów partnerskich miasta z białoruskim Grodnem i rosyjskim Archangielskiem. Trzecia uchwała miała trochę dłuższy tryb procedowania. Wniosek z nią związany trafił najpierw do kolegium do spraw nadawania tytułów, ponieważ dotyczył pozbawienia tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska Piotra Maksymowicza Tielepniewa. Był on szefem delegacji Archangielska zaangażowanym w podpisanie umowy partnerskiej ze Słupskiem. Podjęcie takich kroków to efekt bezprecedensowej agresji Rosji na Ukrainę.

Po krótkiej prezentacji przez prezydent Krystynę Danilecką-Wojewódzką uzasadnień proponowanych radzie projektów nastąpiło głosowanie. We wszystkich trzech przypadkach uchwały przyjęto jednogłośnie. (rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.