K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Słupsk Ukrainie – informacje

0

Publikujemy przekazane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku zbiorcze wiadomości dotyczące pomocy obywatelom i uchodźcom z Ukrainy ze strony słupskiego samorządu, wolontariuszy, środowiska ukraińskiego mieszkającego w naszym mieście oraz mieszkańców.

1) Stworzyliśmy specjalną stronę internetową pod adresem https://slupsk-ukrainie.pl/pl/home, przez którą zbieramy informacje:

a) od Ukraińców, którzy potrzebują naszej pomocy;

b) od wszystkich ludzi dobrej woli, którzy gotowi są pomagać;

Ponadto poprzez tą stronę chętne osoby będą mogły dokonać przelewu.

2) Informacja dla rodziców przybywających z Ukrainy zainteresowanych edukacją przedszkolną i szkolną w publicznych jednostkach oświatowych Miasta Słupska:

  • W celu zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły należy zwrócić się do Urzędu Miejskiego w Słupsku, Wydział Edukacji, pokój 200 i 205, tel. 59 84 88 322 – celem wskazania szkoły dysponującej miejscami. Podjęte zostaną starania, aby dzieci lub uczniowie zostali skierowani do szkół w pobliżu miejsca, w którym zatrzymała się rodzina.
  • Dzieci z Ukrainy zostaną objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizowaną w szkole; udzielać jej będą w szczególności psycholodzy i pedagodzy, a także terapeuci pedagogiczni. Na pomoc psychologiczno-pedagogiczną mogą także liczyć rodzice uczniów.
  • Dzieci nie posługujący się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach języka polskiego oraz dodatkowych zajęciach wyrównawczych; będą także miały wsparcie osoby władającej językiem ukraińskim.
  • Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

2) Інформація для батьків, які приїжджають з України та зацікавленi у дошкільній i шкільній освіті в державних навчальних закладах міста Слупська

Для зарахування дитини до садка чи школи звертайтеся до мерії м.Слупськa, Bідділу Oсвіти, оф. 200 та 205, тел. 59 84 88 322 – щоб вказати школу з вільними місцями. Буде докладено зусиль для розміщення дітей або учнів у школах поблизу місця проживання сім’ї.

Діти з України отримають у школі психолого-педагогічну допомогу; її забезпечуватимуть, зокрема, психологи та вихователі, а також педагогічні терапевти. Батьки вихованців також можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу.

Діти з України, які не володіють польською мовою в такій мірі, щоб отримувати повноцінні знання в шкільному закладі, можуть відвідувати додаткові уроки на курсах вивчення польської мови; також вони будуть забезпечені допомогою людини, яка розмовляє українською.

Визначення класу (року навчання) вирішується на підставі виданих за кордоном шкільних документів, а за їх відсутності – по декларації від батьків про загальну кількість років навчання за кордоном. Переклад документів на польську мову не потрібно робити присяжним перекладачем.

3) Zgodnie z Zarządzeniem Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, prezydenta Słupska wprowadzamy bezpłatną komunikację miejską dla uchodźców z Ukrainy.

Do końca marca uchodźcy z Ukrainy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie. Przejazdy mogą odbywać się na podstawie:
-paszportu ze stemplem wjazdowym od daty 24 lutego 2022
– karty pobytu uchodźcy
lub
– tymczasowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowo, jako symboliczny gest, ale odzwierciedlający realną solidarność z naszymi sąsiadami, cały czas na wybranych liniach komunikacji miejskiej kursują autobusy z dopiskiem „Solidarni z Ukrainą”.

4) Kompleksowa informacja o przygotowanych świadczeniach medycznych psychiatrycznych dla osób dorosłych przybywających z Ukrainy znajduje się tutaj – link http://psychiatria-slupsk.pl/pl/page/pomoc-dla-ukrainy.html

5) Dodatkowo, na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku stworzono podstronę dla osób poszkodowanych w wyniku sytuacji w Ukrainie https://mopr.slupsk.pl/strona/tu-znajdziesz-informacje-o-pomocy-udzielanej-w-miescie-slupsk-osobom-dotknietym-wojna-w-ukrainie

Prowadzony jest też profil PIKBAZY na Facebooku, gdzie zamieszczane są na bieżąco informacje o możliwości uzyskania pomocy www.facebook.com/PIKBaza

Zebrane informacje na temat dostępnej pomocy psychologicznej

a) Punkt Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Słupsk, ul. Jana Pawła II 1, lok 607

– psycholog i koordynator pomocy psychologicznej Daria Treder – nr tel. 59 841 40 46 (j.polski i tłumacz)
– Paweł Staszczuk – psycholog, Słupsk,
– Witalij Nowicki – lekarz psychiatra, psychoterapeuta, Słupsk (j. polski i rosyjski)
– Oksana Baryska – lekarz psychiatra, Słupsk (j.polski i ukraiński)
– Sebastian Zdończyk – psycholog, seksuolog, psychoonkolog, psychotraumatolog, (j. polski i rosyjski) – tu możliwość założenia karty w Przychodni MSWiA i skierowanie do psychiatry
– Maria Aleksandrowicz – psycholog,  (j. polski i ukraiński)

a także:

b) Fundacja NAGLE SAMI
– specjalny dyżur na Telefonie Wsparcia Fundacji w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach od 17.00 do 20.00.

c) DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA- dyżury psychologa w języku ukraińskim i rosyjskim, tel. 800 12 12 12

d) Komitet Ochrony Praw Dziecka – pomoc i wsparcie psychologicznego oraz prawnego dla rodziców i dzieci z Ukrainy, a także: dla osób ich goszczących. Kontakt pod numerami telefonów: 22 626 94 19, 504 059 819, 504 190 740 lub pod adresami mailowymi: [email protected], [email protected]

Możliwa jest również konsultacja on line: psycholog https://zoom.us/j/94602863049

prawnik – https://zoom.us/…/tJMpcOqupzkqGdyktqBd2zN_hxCDGZidlvZ9

6) PORT – Punkt informacyjno-pomocowy dla WSZYSTKICH osób (bez względu na narodowość), uciekających przed wojną i dla mieszkających w Polsce imigrantów i imigrantek.

Czynny codziennie od 8.00 do 18.00 (lub dłużej, jeśli zachodzi potrzeba) pod adresem ul. Niedziałkowskiego 6 pokój numer 15 (budynek Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej).

7) W ramach akcji Ukrainie Adwokatura (UA) w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku powstało Centrum Pomocy – nr telefonu 609 187 900, w którym są pełnione dyżury w godzinach 9.00-20.00

Osoby potrzebujące pomocy (obywateli Ukrainy uciekających przed działaniami wojennymi) prosimy o kontakt pod tym numerem w celu przekierowania do adwokata udzielającego pomocy. Zapewniamy tłumaczy. W przypadku, gdy telefon nie zostanie odebrany – oddzwonimy, nie ma konieczności ponawiana telefonu.


Шановні пані та панове!
Повідомляємо, що в рамках благодійної акції «Адвокатура для України» (пол. Ukrainie Adwokatura (UA)) в Поморській адвокатській палаті в Гданську створено Центр допомоги –
номер телефону: 609 187 900. Для Вас будуть чергувати адвокати від 9.00 до 20.00. Всіх, хто потребує допомоги просимо зателефонувати за цим номером, щоб Вас зв’язали з адвокатом, який надає юридичну допомогу. Надаємо послуги перекладачів. Якщо телефон не відповідає – ми вам передзвонимо, не потрібно телефонувати повторно.
Поширюйте, будь ласка, цю інформацію. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.