K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ulica Curie bezpieczniejsza

0

Zapomniana ulica Marii Curie-Skłodowskiej została wyremontowana. Stara nawierzchnia z kocich łbów zastąpiona została nawierzchnią bitumiczną. Ciągle jeszcze trwają prace nad modernizacją czterech kamienic znajdujących się przy tej ulicy.

Z ulicy Marii Curie-Skłodowskiej zniknęła stara nawierzchnia z tak zwanych kocich łbów. Pojawiła się natomiast nawierzchnia bitumiczna, która znacznie zmniejszyła dyskomfort poruszania się ulicą i hałas, jaki generowany był wcześniej przez ruch drogowy. W ramach inwestycji poprawiło się także bezpieczeństwo pieszych, ponieważ po wschodniej stronie jezdni zbudowano chodnik. Przebudowie poddano również oświetlenie uliczne.

– Wymieniono nawierzchnię na całej długości ulicy, przy okazji budując też infrastrukturę podziemną – mówi Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Wreszcie na tej ulicy jest porządne odwodnienie. Pojawiały się tu niektóre głosy krytyczne, związane z wymianą nawierzchni z kocich łbów na masę bitumiczną, na tzw. asfalt, ale proszę zwrócić uwagę, że chodzi o komfort i tych pieszych, i tych, którzy korzystają z aut, a także o poziom hałasu, który był generowany w trakcie korzystania z tej nawierzchni, więc może pod względem estetyki jest tutaj pole do dyskusji, natomiast pod względem funkcjonalności, komfortu użytkowania absolutnie jest to bardzo duża poprawa. I od samych też mieszkańców słyszymy takie sygnały, że dobrze, że wreszcie ta zapomniana ulica przeszła taki remont. A teraz sporo dzieje się przy budynkach. Właśnie kończy się remont pierwszych kamienic komunalnych na tej ulicy. Jest to remont dość kompleksowy, bo mówimy tu o wymianie dachu, o remontach z dociepleniem elewacji z wymianą okien, wymianą stolarki drzwiowej. I to, co też ważne – są takie plany, żeby wkrótce te budynki zostały podłączone do ciepła systemowego, a więc mówimy znów o aspekcie ekologicznym, o tym, żeby jednak w tych przestrzeniach powoli likwidować tzw. kopciuchy.

Zakończenie prac przy kamienicach zaplanowano na III kwartał 2022 roku. Aby poprawić bezpieczeństwo na ulicy, na łuku jezdni pojawiły się oznakowane zwężenia, mające wymuszać na kierowcach zmniejszenie prędkości jazdy. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.