K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Znów utrudnienia

0

Od dziś na ulicy Szczecińskiej rozpoczną się prace związane z wykonaniem wylotu ze zbiornika retencyjnego. Z tego powodu kierowcy poruszający się tą ulicą znowu muszą się liczyć z zamkniętymi pasami jezdni. Roboty mają się zakończyć w przeciągu kilku dni.

Od dzisiaj na ulicy Szczecińskiej w Słupsku mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Powodować je będą prace związane z budową wylotu ze zbiornika retencyjno-rozsączającego, który powstaje pod boiskiem Rolniczaka.

– Po wykonaniu w ubiegłych tygodniach włączenia z kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Szczecińskiej do zbiornika retencyjnego, który jest budowany na terenie Rolniczaka, w tej chwili wykonawca będzie budował wylot kolektora tej kanalizacji deszczowej, czyli wykona ostatni element by-passu istniejącego odwodnienia tej ulicy. Utrudnienia będą analogiczne do tych, które miały miejsce 2-3 tygodnie temu, czyli z czterech pasów ruchu na ulicy Szczecińskiej dwa pasy północne, czyli od strony boiska, zostaną wyłączone. W tym miejscu będą prowadzone prace montażowe związane z wykonywaniem przyłącza, natomiast ruch będzie toczył się w dwóch kierunkach, na dwóch pozostałych pasach ruchu – informuje Tomasz Orłowski, zastępca dyrektora ZIM w Słupsku.

Według planów dwa pasy ruchu zamknięte będą mniej więcej przez tydzień. Z zapowiedzi ZIM-u wynika, że powinny to być ostatnie utrudnienia w ruchu drogowym, związane z budową zbiornika. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.