K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Wyniki miejskich konsultacji

0

Dziś, 28 marca, podczas konferencji prasowej prezydenta miasta Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej zostały ogłoszone wyniki konsultacji społecznych w sprawie powiększenia granic miasta Słupska o 7 sołectw. Konsultacje trwały od 9 lutego do 18 marca.

Konsultacje z mieszkańcami Słupska dotyczące rozszerzenia granic miasta o 7 sołectw gminy Słupsk – Bierkowo, Krępę Słupską, Płaszewko, Strzelino, Włynkówko, Siemianice oraz część sołectwa Swochowo-Niewierowo – trwały od 9 lutego do 18 marca. Wyniki są satysfakcjonujące dla włodarzy, a ogłoszono je podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent miasta, Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Za przyłączeniem opowiedziało się 82,03% wszystkich głosujących słupszczan.

– W Słupsku frekwencja wyniosła niemal 24 procent – informuje Marta Makuch, wiceprezydent Słupska. Spośród tych ponad 19 tysięcy głosów 15 573 osoby opowiedziały się za rozszerzeniem granic miasta. Przeciwne były 1903 osoby, a wstrzymało się 1509 osób. Liczba głosów ważnych to 18 985, a 757 głosów było nieważnych.
Głosować można było zarówno przy pomocy papierowych kart, jak również za pośrednictwem internetu. Złożono 11.177 głosów w formie tradycyjnej oraz 8.059 głosów elektronicznych. Komisja ds. miejskich konsultacji sprawdziła każdą kartę i zweryfikowała każdy głos. Wrażenie robi nie tylko ponad 80-procentowe poparcie dla uchwały Rady Miejskiej, ale również bardzo wysoka, 24-procentowa frekwencja, która w innych miastach, które w ostatnich latach przechodziły przez ten sam proces, wahała się zaledwie pomiędzy 2 a 10%. Władze miasta nie ukrywają swojego zadowolenia i raz jeszcze podkreśliły, że poszerzenie granic nie jest przeciwko mieszkańcom gminy Słupsk lecz za dalszym rozwojem Słupska i mocniejszym regionem.

Dziękuję wszystkim mieszkankom, mieszkańcom Słupska za niezwykła aktywność, bo to dowodzi, że bardzo ważne jest w jakim mieście żyjemy i jak widzimy swoja w tym mieście przyszłość – zaznaczyła Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska. Podkreślamy, że Słupsk jest najmniejszym w Polsce miastem na prawach powiatu, o bardzo dużej gęstości i bez terenów pod dalsze inwestycje, a miasto pełni tak dużo funkcji powiatowych, wojewódzkich i ogólnokrajowych, ze musi mieć perspektywę rozwoju.

Teraz wynik konsultacji zostanie zaprezentowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Następnie wniosek o poszerzenie granic wraz z pełną kilkusetstronicową dokumentacją zostanie przekazany prezesowi Rady Ministrów oraz ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Ministerstwo będzie miało czas do końca czerwca na odniesienie się do wniosku. Słupsk pozna decyzję Rady Ministrów w lipcu. Pozytywna odpowiedź będzie oznaczała, że miasto będzie miało czas do końca roku na wprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur związanych ze skutkiem poszerzenia granic miasta. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.