K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Bulwary opóźnione

0

Budowa bulwarów nad Słupią zakończyć się miała pod koniec marca. Pomimo wykonania głównych części zadania, nie udało się dotrzymać tego terminu. Jednak, jak zapewnia kierownictwo referatu rewitalizacji, bulwary mają zostać w całości wykończone na majówkę.

Pomimo wykonania głównych elementów budowy bulwarów nad Słupią – kładek i terenów spacerowych – nie udało się dotrzymać planowego terminu zakończenia inwestycji, który upłynął 31 marca. Kierownictwo referatu rewitalizacji pytane o powody opóźnienia wskazuje kilka czynników.

– Tak naprawdę w dwóch kategoriach mamy opóźnienia na bulwarach. Pierwsza dotyczy oświetlenia. Tu opóźnienie jest stosunkowo niewielkie. Tak naprawdę brakuje opraw iluminacyjnych, m.in. przy Miejskiej Bibliotece Publicznej i na kładkach oraz częściowo na stopniach przyrzecznych, choć te prace trwają i w ciągu najbliższych dni powinny się zakończyć – mówi Paweł Krzemień, kierownik Referatu Rewitalizacji UM w Słupsku. – Większe natomiast opóźnienie jest w zakresie dotyczącym zagospodarowania zielenią. Na szczęście tutaj też zaczyna być coraz bardziej optymistycznie – i wczoraj, i w dniu dzisiejszym przyjeżdżają kolejne rośliny. Nie będą to jeszcze wszystkie, które zostały zamówione na potrzeby zagospodarowania tego terenu, ale to, co jest optymistyczne – szkółki zaczęły wydawać materiał roślinny. Wiemy, że zwłaszcza w centralnej i południowej Polsce ostatnio było i śnieżnie, i bardzo zimowo, i ten materiał niestety z opóźnieniem jest wydawany. To, co wykonawca mógł robić przy tej suchej i zimnej pogodzie, to szykowanie terenu pod nasadzenia. I te prace w większości się zakończyły. Teraz czekamy na sam materiał nasadzeniowy.

Jak informuje kierownik referatu rewitalizacji, prace nasadzenia tysięcy roślin mają się zakończyć w ciągu 2 tygodni, tak aby w czasie majówki bulwary nad Słupią stały się już atrakcyjnym miejscem spacerów i rekreacji słupszczan. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.