K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Szpital zatrudni lekarzy

0

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku planuje zatrudnić uchodźców z objętej wojną Ukrainy, którzy są z zawodu lekarzami. Łącznie pracę może uzyskać ponad 100 osób. We wszystkich marszałkowskich placówkach zdrowotnych województwa pomorskiego zatrudnionych może być nawet 400 medyków.

Zbrojna napaść Rosji na Ukrainę doprowadziła do emigracji do Polski ponad 2,5 miliona Ukraińców. Duża fala uchodźców trafiła do Słupska. Są wśród nich także lekarze i pielęgniarki, którzy mogą liczyć na pracę w placówkach medycznych województwa pomorskiego, w tym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku. Szpital od dawna boryka się z brakami wykwalifikowanego personelu medycznego. Sytuacja może się poprawić, a szpital chce zatrudnić ponad 100 pracowników służby zdrowia z Ukrainy, w tym 30 lekarzy, m.in. chirurgów, onkologów i kardiologów.

Stwierdziliśmy, że możemy tym osobom dać pracę, zapewnić utrzymanie – mówi Marcin Prusak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Z racji tego poszukujemy 30 lekarzy z Ukrainy, 30 ratowników medycznych i około 50 pielęgniarek. Tyle osób spośród uchodźców z Ukrainy jesteśmy w stanie zatrudnić na stanowiskach medycznych w naszym szpitalu.
Szpital podjął już pierwsze kroki i od marca prowadzi rozmowy z 10 specjalistami z Ukrainy. To głównie kobiety, które przyjechały do Słupska po rozpoczęciu wojny. Obecnie trwa procedura ich zatrudniania. Jednak, aby zostać lekarzem w Polsce trzeba spełnić wiele warunków, dlatego zanim nabędą oni prawo do wykonywania zawodu początkowo będą zajmować inne stanowiska.
– Na początku zatrudniamy te osoby jako sanitariuszy, rejestratorów medycznych – informuje Marcin Prusak. – Dzięki temu te osoby mają zatrudnienie, obywają się z naszym szpitalem, uczą się języka, bo te osoby najczęściej docierają tutaj bez znajomości języka polskiego. W tym czasie trwa procedura zdobywania pozwolenia z ministerstwa zdrowia na warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, potem pozwolenia z okręgowej izby lekarskiej. Takie czynności trwają około dwóch, trzech miesięcy. Po załatwieniu tych sprawa taka osoba może zostać w Polsce warunkowo lekarzem i oczywiście pracować pod opieką. Potem, żeby to stanowisko pracy do końca unormować, czyli żeby ta osoba mogla stać się lekarzem nie na jakiś określony czas, ale bez ograniczeń czasowych, musi zdać tak zwany lekarski egzamin weryfikacyjny i po jego zdaniu zostaje pełnoprawnym lekarzem w Polsce.
Jeśli nowi lekarze zza wschodniej granicy zasilą kadrę szpitala, to tym samym dołączą do grupy 30 medyków z Ukrainy i Białorusi, którzy już od jakiegoś czasu pracują w szpitalu. Łącznie we wszystkich marszałkowskich placówkach zdrowotnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego zatrudnionych może być nawet 400 medyków z Ukrainy. (opr. rkh)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.