K6 INFO – LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Profilaktyka zdrowia niemowląt

0

Od najbliższego czwartku w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku można skorzystać z bezpłatnego badania USG bioder niemowląt. Program jest finansowany przez samorząd Słupska.

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej rozpoczyna realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2031”. W ramach tego zadania od 14 kwietnia rodzice niemowląt ze Słupska w wieku od 4 do 6 tygodnia życia mogą zgłosić się na darmowe badanie USG bioder maluchów.

– Jeśli chodzi o zgłaszalność, należy zgłaszać się na ulicę Łokietka, tam w przychodni badania będą dokonywane – informuje Beata Pawlicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Słupsku. – Bardzo się cieszymy, ponieważ należy nadmienić, że systemowo nie do końca problem ten jest rozwiązany, dlatego jest to bardzo pożądany program. Tak więc, szanowni mieszkańcy, zachęcamy, zgłaszajcie się z dzieciaczkami, oczywiście warunkiem jest zamieszkanie na terenie miasta Słupska. Nadmienię jeszcze, że na drugi z programów, szkołę rodzenia – profilaktykę i opiekę okołoporodową, jest ogłoszony konkurs i zachęcamy wszystkich potencjalnych realizatorów do zapoznania się z jego warunkami. Informacja o konkursie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, będzie też na stronie miasta Słupska. Tak więc zachęcam. Przed nami kolejne dwa programy w trakcie opracowywania, tak więc oferta profilaktyki zdrowotnej jest coraz szersza. Właściwie stanowi ona trochę kontynuację działań zakończonych przez program „Zdrowie, mama i ja”, ale bez tego programu i my, samorządowcy, i mieszkańcy już sobie Słupska nie wyobrażają, po prostu okołoporodowa profilaktyka, czyli ta szkoła rodzenia – jak ją już tu nazwałam – jest potrzebna. Ta świadomość nie tylko kobiety ciężarnej, ale i osób z otoczenia jest bardzo istotna.

Celem tego programu jest ograniczenie przewlekłych chorób układu kostno-stawowego. Kwalifikacja do badania odbywać się będzie na podstawie deklaracji rodzica oraz dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Opiekun prawny wyrazić będzie musiał pisemną zgodę na zbadanie dziecka. (opr. jwb)

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.